Радіо́ліз — розкладання хімічних сполук під дією йонізуючого випромінювання з утворенням вільних радикалів. Предмет вивчення радіаційної хімії.

Термін може означати:

  1. Розщеплення зв'язку або зв'язків у сполуках під дією випромінення високої енергії, що супроводиться розкладанням речовини, перегрупуваннями та ін.
  2. Сукупність усіх хімічних змін в об'єкті як наслідок поглинання йонізаційного випромінення.
  3. Менш строго — сукупність методів, заснованих на використанні високоенергетичного опромінення (наприклад, пульсрадіоліз) для радіохімічних реакцій, які не обов'язково йдуть з розщепленням зв'язків.

Радіоліз води:

Гідроксильна група
пероксид водню

Кількісна характеристика радіолізу — радіаційно-хімічний вихід.

Авторадіоліз — радіоліз радіоактивних матеріалів, що є прямим чи непрямим результатом їх радіоактивного розпаду.

Посилання ред.

Джерела ред.