Магнітний пускач

(Перенаправлено з Пускач магнітний)

Магні́тний пуска́ч або пуска́ч (рос. пускатель магнитный, англ. magnetic starter, solenoid starter) — електромеханічний комутаційний апарат, призначений для керування живленням електродвигунів: їх пуску, розгону, забезпечення неперервної роботи, відключення живлення та захисту електродвигунів від перевантажень[1]. Частота комутацій пускача зазвичай не перевищує 30 циклів на годину, допустима максимальна частота перемикань може сягати 2400 циклів/год.

Магнітний пускач з термореле
Магнітний пускач на принциповій схемі

Будова ред.

Конструктивно пускач — це комбінація усіх комутаційних засобів, потрібних для запуску та зупинки електродвигуна, у поєднанні з належним захистом від перевантажень. Пускач у своїй основі містить контактор, який укомплектовано додатковими приладами: тепловим реле, плавкими запобіжниками, кнопками керування та додатковою контактною групою чи автоматом для пуску електродвигуна.

Пускачі для запуску потужних (від 1 кВт і більше) двигунів облаштовуються пристроями гасіння електричної дуги (дугогасна камера), яка виникає під час комутації між силовими контактами пускача внаслідок індуктивної природи навантаження.

Пускач у вибухонебезпечному виконанні служить для дистанційного керування електродвигунами гірничих машин і механізмів, які працюють у підземних гірничих виробках.

Різновиди ред.

Пускачі, котрі призначено, переважно, для застосування у категорії AC-3[2][3], поділяють[4] на нереверсивні (призначені для пуску й зупинення двигунів) та реверсивні (які змінюють напрямок обертання ротора двигуна).

У залежності від способу пуску та зупинення обертання двигуна розрізняють пускачі:

 • прямого пуску (англ. direct-on-line starter),
 • реостатні роторні пускачі (англ. rheostatic rotor starter),
 • реостатні статорні пускачі (англ. rheostatic stator starter),
 • автотрансформаторні пускачі (англ. auto-transformer starter),
 • пускачі типу «зірка — трикутник» (англ. star-delta starter).

Теплове реле, яке входить до складу пускача, захищає обмотку двигуна, а відтак і мережу живлення, від перевантажень, але не забезпечує захист мереж від коротких замикань. Крім того, пускач не обов'язково має функцію роз'єднання. Так звані захищені й комбіновані пускачі крім захисту мереж від коротких замикань, забезпечують й виконання функції роз'єднання.

Захищений пускач (англ. protected starter) — це комплектний апарат, який складається з пускача, комутаційного апарата з ручним керуванням та апарата захисту від коротких замикань, змонтованих та з'єднаних за інструкцією виробника в оболонці або без неї.

Комбінований пускач (англ. combination starter) — це захищений пускач, змонтований та з'єднаний у спеціалізованій оболонці на заводі.

Обслуговування ред.

У процесі поточного ремонту, проводять очищення МП від бруду та пилу, перевіряють стан магнітної системи: зазори, затирання рухомих частин, справність і регулювання механічного та електричного блокування, кріплення та справність котушок. Перевіряють систему: стан контактів та потребу їх ремонту, справність дугогасних камер тощо. Далі перевіряють внутрішню комутацію апарату, її фізичний стан, міцність з'єднань і кріплень. У самому корпусі виправляють дефекти поверхні, вм'ятини, перевіряють справність заземлення.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. ДСТУ 2848-94 Апарати електричні комутаційні. Основні поняття. Терміни та визначення.
 2. ДСТУ IEC 60947-4-1:2009 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів (IEC 60947-4-1:2002, IDT)
 3. ГОСТ 12434-83 Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
 4. ГОСТ 2491-82 Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия.

Джерела ред.

 • ДСТУ IEC 60947-4-1:2009 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів (IEC 60947-4-1:2002, IDT)
 • Клименко Б. В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс навчальний посібник. — Х.: «Точка», 2012. — 340 с. ISBN 978-617-669-015-3
 • Клименко Б. В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники. Терміни, тлумачення, коментарі. — Навчальний посібник. — Х.: «Талант», 2008. — 228 с.
 • Низьковольтні електричні та електронні реле, контактори, пускачі : навч. посіб. для студ. електромех. та електротехн. профілю вищ. навч. закл. / М. В. Бурштинський, Б. І. Крохмальний, М. В. Хай ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2011. – 172 с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-170 (16 назв).
 • Чунихин А. А. Электрические аппараты. — М.: Энергоатомиздат 1988. — 720 с. ISBN 5-283-00499-6

Посилання ред.