Відкрити головне меню
Комунікаційне обладнання на електричній схемі

Комутаці́йний апара́т — електричний апарат, який призначено для комутації електричного кола та проведення струму[1] шляхом подачі або зняття напруги з електроустановки або її частини.

У загальному випадку комутаційні апарати поділяються на два типи:

 • Контактний комутаційний апарат — апарат, який здійснює комутаційну операцію шляхом механічного взаємного переміщення контакт-деталей, внаслідок чого, відбувається комутація електричного струму. Контактні комунікаційні апарати, що працюють за значних (десятки ампер і більше) струмах та напругах (від сотень вольт і вище), та/або на індуктивне чи ємнісне навантаження, облаштовуються спеціальними системами гасіння електричної дуги.
 • Безконтактний комутаційний апарат — апарат, який здійснює комутаційну операцію за рахунок зміни опору комутатора без механічного переміщення деталей. Безконтактні комутаційні апарати, що працюють на індуктивне або ємнісне навантаження облаштовуються спеціальними системами захисту від електричного перевантаження, що виникає у момент комутації.
Панель управління та шафа з комунікаційним обладнанням в системі автоматики
Комунікаційне обладнання в системі автоматики

Види комутаційних електричних апаратівРедагувати

Параметри комутаційних апаратівРедагувати

Комутаційні апарати характеризуються наступними параметрами:

 • Впливова величина — фізична величина, на зміну якої комутаційний апарат призначений реагувати.
 • Уставка впливової величини — задане значення величини спрацювання або неспрацювання, на яку відрегульовано апарат.
 • Уставка за часом — значення витримки часу, на яку відрегульовано апарат.
 • Діапазон уставки — область значень уставки, на які може бути відрегульовано апарат.
 • Час включення — проміжок часу від моменту подавання сигналу на увімкнення комутаційного апарата до моменту появи заданих умов для проходження струму у його головному колі.
 • Власний час увімкнення[2] — інтервали часу з моменту подавання сигналу на увімкнення контактного апарата до моменту замикання заданого контакту.
 • Власний час вимкнення[2] — проміжок часу з моменту подавання сигналу на вимкнення до моменту механічного роз'єднання останнього з контактів.
 • Повний час вимкнення — проміжок часу з моменту подавання сигналу на вимкнення комутаційного апарата до моменту припинення струму в усіх його полюсах.
 • Часострумова характеристика — залежність часу спрацьовування комутаційного апарата від струму в його головному колі.
 • Струм вимкнення — прийняте значення очікуваного струму у колі, вимкненому апаратом, у заданий момент часу.
 • Струм ввімкнення — прийняте значення очікуваного струму в колі, ввімкненому апаратом, у заданий момент часу.
 • Стійкість за наскрізних струмах — здатність апарата у відповідному комутаційному положенні або змозі пропускати певний струм протягом певного часу у передбачених умовах, залишаючись після цього у передбаченому стані.
 • Механічна витривалість — здатність контактного апарата виконувати в певних умовах певну кількість операцій без струму у колі головних і вільних контактів, залишаючись після цього у передбаченому стані.
 • Електрична витривалість — здатність контактного апарата виконувати у певних умовах певну кількість операцій під час комутації його контактами, кіл зі струмом, що мають задані параметри, залишаючись після цього в передбаченому стані.
 • Відновлювана напруга — напруга, що з'являється на контактах одного полюсу комутаційного апарата у перехідному режимі безпосередньо після згасання у ньому дуги.
 • Діаграма комутаційних положень — діаграма, що показує положення контактів у різних комутаційних положеннях комутаційного апарату і послідовність переходу з одного комутаційного положення в інше.

ПриміткиРедагувати

 1. ДСТУ 2304-93
 2. а б може відрізнятись від часу включення/виключення внаслідок наявності перехідних процесів, наприклад — іскрове горіння

ДжерелаРедагувати