Природний заповідник

заповідна територія для флори, фауни або геологічних особливостей

Приро́дний запові́дник — категорія природно-заповідного фонду України, природоохоронна, науково-дослідна установа загальнодержавного значення, створена з метою:

  • збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їхніх компонентів,
  • вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них,
  • розробки наукових засад охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.
Опу́цький приро́дний запові́дник

В минулому категорія мала назву «державний заповідник». Територія природних заповідників позначається на місцевості межовими охоронними знаками.

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.

  • Природний заповідник // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 148.