Властивості бінарних відношень:

рефлексивність
антирефлексивність

симетричність
асиметричність

антисиметричність

транзитивність
антитранзитивність

повнота


В математиці, бінарне відношення R на множині X є повним, воно пов'язує всі невпорядковані пари елементів.

Формально:

Джерела

ред.