Рефлексивне відношення

Властивості бінарних відношень:

рефлексивність
антирефлексивність

симетричність
асиметричність

антисиметричність
транзитивність
антитранзитивність

повнота


В математиці, бінарне відношення R на множині X є рефлексивним якщо для кожного aX виконується aRa, тобто

Властивість рефлексивності: матриця рефлексивного відношення характеризується тим, що всі елементи головної діагоналі рівні 1; граф — тим, що кожна вершина має петлю — дугу (х, х).

Якщо ця умова не виконана ні для якого з елементів множини , тоді відношення називається антирефлексивним.

Якщо антирефлексивне відношення задано матрицею, то всі елементи її головної діагоналі дорівнюють нулю. Граф такого відношення характеризується тим, що не має жодної петлі — немає дуг вигляду (х, х).

Формально антирефлексивність відношення визначається як: .

Якщо умова рефлексивності виконана не для всіх елементів множини , тоді кажуть, що відношення нерефлексивне.

Приклади рефлексивних відношеньРедагувати

  •   "дорівнює"
  •   "менше або дорівнює"
  •   "більше або дорівнює"
  •  підмножиною або дорівнює"

Приклади відношень, що не є рефлексивнимиРедагувати

  •   "не дорівнює"
  •   "менше"
  •   "більше"
  •   "є підмножиною"