Відкрити головне меню

Марíя Івáнівна Пентилю́к (Фочýк) (* 6 квітня 1936, село Чорногузи Вижницького району Чернівецької області) — український мовознавець, лінгводидакт, доктор педагогічних наук, професор Херсонського державного університету, заслужений діяч науки і техніки України (2005), відмінник освіти України, Почесний громадянин міста Херсона (2017).

Пентилюк Марія Іванівна
Марія Іванівна Пентилюк.png
Народилася 6 квітня 1936(1936-04-06) (83 роки)
село Чорногузи Вижницького району Чернівецької області
Національність українка
Діяльність науковець, педагог
Alma mater Чернівецький університет
Науковий ступінь Доктор педагогічних наук, професор
Звання Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, Почесний громадянин міста Херсона

Зміст

БіографіяРедагувати

Батьки: Іван Петрович Фочук — працівник лісопильного заводу, Параска Олексіївна Фочук — санітарка. Відмінно закінчила Вижницьку середню школу № 1.

Вступила до Чернівецького університету на філологічний факультет.

1958 — разом з чоловіком-лікарем переїхала до села Розтоки, працювала вчителькою. Через рік перевелася у Вижницьку школу-інтернат, де займала посаду вчителя української мови та літератури, вихователя, заступника директора з виховної роботи.

У 1963 році переїхала до Херсона. Працювала у Херсонській середній школі № 20 ім. Б. Лавреньова з російською мовою навчання.

1965 — викладач Херсонського державного педагогічного університету (тепер Херсонський державний університет). Успішно захистила кандидатську (1972) та докторську (1996) дисертації.

У 1990 р. стала першою жінкою-професором у Херсонському державному університеті[джерело?]. Обіймала посаду завідувача кафедри української мови, потім — українського мовознавства, зараз — професор кафедри мовознавства факультету філології та журналістики.

У 2002 році очолила першу за всю історію Херсонського державного університету спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Майже 40 років співпрацює з Херсонською академією неперервної освіти, часто виступає з лекціями, тренінгами з культури мовлення у різних містах України.

Понад 15 років вела телепередачу «Шануймо рідне слово».

Наукові інтересиРедагувати

Аспекти діяльності:

 1. питання культури мовлення і стилістики української мови,
 2. актуальні питання шкільної й вишівської лінгводидактики
 3. загальномовознавчі проблеми

М. І. Пентилюк глибоко розкриває питання вивчення лексики, фонетики, словотвору, фразеології, синтаксису, розвитку зв'язного мовлення і комунікативних умінь учнів; формування мовної, риторичної особистості; вихованню культури; здійснення стратегічних орієнтирів підготовки вчителя-словесника[джерело?].

Приділяє увагу методам і видам роботи на уроках української мови, аналізу текстів, редагуванню, перекладання, роботі над помилками, роботі зі словниками, лінгвістичному експерименту[джерело?].

Є автором концепції нових підручників. За характером викладу навчального матеріалу підручники української мови за редакції Марії Пентилюк є проблемно-дослідницькими[джерело?].

 
Пентилюк, М. І. Методичні рекомендації до курсу «Культура мови» (для студентів факультету української філології спеціальності 7.01.01.03. «ПМСО. «Українська мова і література»). – Херсон : Айлант, 2001. – 72 с

Щодо вишівської педагогіки, то професора цікавлять методичні вектори вишівської лекції, професійне мовлення майбутніх фахівців, культура мовлення студентів нефілологічних факультетів, екстернатна форма навчання, організація педпрактики та самостійної роботи заочників[джерело?].

Загальнопедагогічні питання, що висвітлюються у працях:

 • міжпредметні зв'язки;
 • перспективність у навчанні, стандартизація мовної освіти;
 • використання етнопедагогічних засобів навчання;
 • педагогіка репетиторства;
 • поглиблене вивчення предметів (у тому числі й мови);
 • поточний та модульний контроль;
 • полікультурність сучасного освітнього простору;
 • основні та факультативні курси навчальних предметів, курси за вибором[джерело?].

Систематично досліджує Марія Пентилюк такі мовознавчі питання: евфонічність української мови, особливості морфологічних форм, семантичні різновиди синонімів, паронімів, параметри загального мовознавства, лінгвістичну концепцію Ф. де Соссюра, наукову спадщину О. Пєшковського, комунікативну лінгвістику тощо[джерело?].

Наукова школа М. І. ПентилюкРедагувати

З 1969 року розпочалася серйозна робота з розробки методологічних засад викладання української мови під керівництвом Марії Пентилюк як старшого викладача (питання викладання стилістики української мови, особливості викладання української мови в 5–7 класах, формування мовленнєвої компетентності у двомовному середовищі, розроблення мовної освіти у вищому закладі)[джерело?]. Навколо дослідниці об'єдналися провідні учені-лінгводидакти, молоді дослідники — здобувачі кандидатського і докторського рівнів[джерело?].

1993 року було відкрито аспірантуру в ХДУ з методики викладання української мови[джерело?]. Першим аспірантом став Лопушинський Іван Петрович — кандидат педагогічних наук, доктор наук з державного управління, професор, а першою дослідницею, яка захистила докторську дисертацію, стала Горошкіна Олена Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка[джерело?].

Проблеми сучасної лінгводидактики під керівництвом Марії Пентилюк аналізували такі науковці[джерело?]:

 • білінгвізм: Попова Олена Анатоліївна — «Розвиток граматично правильного українського мовлення майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у двомовному середовищі»; Окуневич Тетяна Григорівна — «Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності»;
 • формування культури мовлення фахівців різних галузей: Тоцька Наталія Леонідівна — "Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного ВНЗ (із технологічних спеціальностей легкої промисловості)
 • мовна підготовка вчителя: Нікітіна Алла Василівна — «Наукові засади опанування технологій педагогічного дискурсу майбутніми вчителями-словесниками»; Стасів Ліліія Володимирівна — «Лінгводидактична підготовка майбутнього вчителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи»

За її ініціативою створено наукову лабораторію, творчий колектив якої працює над науково-дослідною проблемою «Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно-східного регіону України» (2001), яка затверджена МОН України.

ПублікаціїРедагувати

 
Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, за загальною редакцією М.І. Пентилюк

Автор понад 400 праць, з-поміж яких монографії, підручники й посібники для середньої та вищої школи, програми, методичні концепції, рекомендації, словник-довідник з української лінгводидактики, численні статті мовознавчого та літературознавчого характеру в провідних фахових часописах.

 • Стилістична робота на уроках мови / М. І. Пентилюк // Початкова школа. — 1970. — № 10. — С.20–23.
 • Стилістичний експеримент / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. — 1971. — № 12. — С. 60–63.
 • Тематичний план з мови (8 клас) / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. –1977. — № 8. — С. 66–82.
 • Лексичні недоліки і шляхи подолання їх / М. І. Пентилюк, Д. Р. Бондар // Українська мова і література в школі. — 1980. — № 11. — С. 42–48.
 • Програми педагогічних інститутів. Українська мова для студентів спеціальності 2101 «Російська мова і література» / М. І. Пентилюк. — К. : РНМКПНЗ, 1989. — 26 с.
 • Шляхи формування національної самосвідомості студентів-філологів вузів південносхідного регіону / М. І. Пентилюк // Формування національної свідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл. — К., 1994. — С. 23.
 • Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: навчальні матеріали для студентів заочного відділення / М. І. Пентилюк, О. В. Іващенко, І. В. Лопушинський. — Херсон, 1995. — 64 с.
 • Культура усного ділового мовлення: метод. поради / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, О. В. Іващенко. — Херсон, 1998. — 24 с.
 • Функції дієслівних метафор у поезіях Миколи Вінграновського / М. І. Пентилюк, О. М. Коваленко // Південний архів. Філологічні науки: зб.наук.праць. Вип. 5–6. — Херсон, 1999. — С.55–59.
 • Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / М. І. Пентилюк // Українська мова і література в школі. — 2006. — № 1. — С.15–20.
 • Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті професійної підготовки / М. І. Пентилюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол.ред. М. Т. Мартинюк. — Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. — С. 290—297.

Редакторська діяльністьРедагувати

Член редколегії журналів і збірників наукових працьРедагувати

Нагороди та преміїРедагувати

 
Нагорода "Заслужений діяч науки і техніки України", 2005

Рішенням Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 855 Пентилюк Марії Іванівні присвоєно звання «Почесний громадянин міста Херсона» за багаторічну громадську діяльність в місті Херсоні та області, пропаганду ідеї відродження української мови й української державності, виховання молодих людей справжніми патріотами України.

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати