Пачка (рос. пачка, англ. member, bench, нім. Bank f, Glied n) –

1) у гірництві — Відносно невелика за потужністю частина світи або під-світи, яка характеризується певними літолого-фаціальними або палеонтологічними особливостями. Позначається цифровим або буквеним індексом.

2) Невелика за потужністю сукупність пластів, яка характеризується спільними ознаками.

Пачка вугілля ред.

Пачка вугілля (рос. пачка угля, англ. coal bench, нім. Kohlenbank f) — частина вугільного пласта, що відділяється від решти товщі корисної копалини прошарком породи і відрізняється від неї якістю. Як правило, вугілля пачки гомогенне за фізичними, хімічними та механічними властивостями.

Література ред.