Пам'ятка архітектури національного значення України

державний охоронний статус пам'ятки архітектури в Україні

Па́м'ятка архітекту́ри націона́льного зна́чення — охоронний статус, що надається за рішенням Кабінету Міністрів України пам'яткам архітектури на території України із включенням до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Порядок визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Разом з цим відбувається присвоєння статусу «Пам'ятка культурної спадщини України» і охоронного номера у вищеозначеному реєстрі.

Приклади ред.

Джерела ред.

Див. також ред.