Відкрити головне меню

ЖиттєписРедагувати

У 1979 році закінчила з відзнакою Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Російська мова і література» з присвоєнням кваліфікації «Вчитель російської мови і літератури середньої школи».
З 1979 року до 1980 року працює вчителем у середній школі № 6.
Навчалась в аспірантурі Запорізького державного університету, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Тихомиров Володимир Миколайович.
З 1980 року працює в Запорізькому педагогічному інституті на посаді викладача кафедри російської та зарубіжної літератури.
У листопаді 1989 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук в спеціалізованій Вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР на тему “Романи Марка Вовчка про нових людей та російський літературний процес 60-70-х років 19 ст. Проблеми типології”.
2 листопада 1993 року присвоєно вчене звання доцента кафедри російської та зарубіжної літератури.
З 1 вересня 2008 року працює на посаді завідувача кафедри російської філології Запорізького національного університету.
13 травня 2009 р. захистила докторську дисертацію “Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини)” зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика (спеціалізована рада Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України).
16 грудня 2009 р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук[2].
З вересня 2011 р. займає посаду професора кафедри.

Наукова діяльністьРедагувати

З 1982 р. керує фольклорною практикою студентів та сама займається збиранням фольклору Запорізької області.

Ініціювала створення наукової лабораторії фольклористики та художнього перекладу ЗНУ, де працювала з 2004 р до 2010 рр. на громадських засадах старшим науковим співробітником. У лабораторії створено архів унікальних фольклорних записів, що відбивають сучасний стан функціонування фольклорної традиції в регіоні, створено електронний каталог виданих фольклорних матеріалів з Нижньої Наддніпрянщини та тих, що є в архівах України та Росії.

З 1998 р. – голова журі секції «Фольклористики» Запорізького обласного відділення МАН., з 2012 року проводить тренінги з переможцями обласного етапу учнівської олімпіади з російської мови та літератури.

У 2006 – 2008 р. керувала виконанням держбюджетної науково-дослідної роботи № 7/06 «Запорожжя і запорожці у фольклорі та літературі».

Ініціювала та брала активну участь в організації кафедрою всеукраїнських наукових конференцій «Гендерні дослідження у філологічних науках» (2009 р.) та «Русская словесная культура: тенденции развития и проблемы преподавания в современных условиях» (2011 р.), за результатами яких було видано відповідні збірники «Вісника Запорізького національного університету. Філологічні науки».

2013-2014 рр. організувала та провела ліцензування нового професійного спрямування «Переклад (українська, російська, польська/болгарська мови)» для напряму підготовки 6.020303 «Філологія».

Була членом апеляційної комісії на Всеукраїнській студентській олімпіаді з російської мови та літератури у м. Кам’янці-Подільському (2013р.), членом оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робот зі слов’янських мов та літератур у м. Запоріжжя (2015 р.).

У 2014 р. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з філологічних наук та соціальних комунікацій. Наказ МОН від 27.01.2014 р. № 78.

Член Спеціалізованої вченої ради Д26.227.01 ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Наказ МОН № 793 від 04.07.2014 р.

У 2015 р. – експерт Наукової Ради МОН України (секція «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації»). Член редколегії двох фахових наукових видань «Вісник Запорізького національного університету. Серія: філологічні науки (з 2014 р. – заступник головного редактора) та «Держава і регіони», збірника «Запорозькі єврейські читання», збірника матеріалів конференції «Молода наука»; член експертної ради МОН з акредитації філологічних спеціальностей; експерт Департаменту атестації кадрів МОНУ (ДАК);

Член спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій при ІМФЕ НАНУ; офіційний експерт Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України підручників, навчальних посібників, електронних навчальних посібників зі спеціальності «Фольклористика»; експерт Придніпровського центру НАН України і МОН України (секція «Суспільні і гуманітарні науки»); член журі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури; голова журі секції «Фольклористика» Запорізького обласного відділення МАН; голова журі обласного огляду фольклорних колективів; член журі Міжнародного молодіжного конкурсу «Золота скарбничка» м. Запоріжжя (2014 р.).

Науково-популярна діяльністьРедагувати

- виступає на каналах «Запоріжжя», «ТВ-5», «МТМ»; разом з журналістами ДТРК «Запоріжжя» підготувала 17 випусків науково-популярного телевізійного циклу «Легенди Запорожжя»;

- виступає з публічними науковими лекціями (для вчителів та бібліотекарів у обласній науковій бібліотеці ім. М.Горького, має грамоту ОНУБ за просвітницьку роботу; для голів національних товариств; для запорізького відділення Конгресу літераторів України);

- проводить науково-методичні обласні семінари: для вчителів («Школа філологічних наук для вчителів української мови і літератури, російської мови і літератури, світової літератури навчальних закладів м. Запоріжжя» (2014-2015 рр.); для керівників фольклорних колективів (2013-2014 рр.); для Запорізького обласного центру народної творчості, Запорізького центру дитячої творчості (2014 р.);

- проводить літературні вечори, наукові читання з участю студентів (літературні читання «Лермонтов і сучасність», літературний вечір, присвячений 200-річному ювілею М. Ю. Лермонтова, 2014 р. тощо).

ПублікаціїРедагувати

Автор понад 100 друкованих праць[3], серед них:

- 2 монографії («Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі», «Історичні пісні Запорожжя: регіональна специфіка та шляхи поширення»),-

42 статті у фахових виданнях (присвячених вивченню фольклору Нижньої Наддніпрянщини),

- 9 публікацій за кордоном,

- 2 збірники фольклорних творів.

Підготувала до друку та опублікувала:Редагувати

- розділи у двох навчальних посібниках: «Литература и философия (пособие по спецкурсу)» (у співавторстві) – 1992; «Гендерні студії в літературознавстві: Навчальний посібник» (з грифом МОН) (у співавторстві) – 2008;

- практикум «Російська усна народна творчість: практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Мова і література (російська)» - 2015;

- 2 програми практик з методичними рекомендаціями і вказівками (1 у співавторстві) – 2012;

- 5 методичних вказівок: Методические рекомендации по подготовке к спецсеминару «Древнерусская литература и фольклор» для студентов филологических факультетов – 1992; «История русской литературы 18 века (для студентов филологического факультета)» – 1993; «Методические рекомендации к написанию и оформлению курсовых и квалификационных работ студентов образовательно-квалификационных уровней «бакалавр», «специалист». «магистр» – 2012 (у співавторстві); «Історія російської літератури першої половини 19 ст. :методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напрямку підготовки «Мова і література (російська)», «Переклад (українська, російська, польська/болгарська мови)» - 2015.

НагородиРедагувати

  • Премія за досягнення в краєзнавчій роботі імені Якова Новицького (2018 р.)[4].
  • Грамота та відзнака ректора ЗНУ за 3-е місце в загальноуніверситетському рейтингу «Кращий науковець року» (2013 р.).
  • Диплом за перемогу в університетському конкурсі науково-педагогічних працівників «Кращий науковець року – 2013» у категорії «професори».
  • Грамота ректора ЗНУ за керівництво науковою роботою студентів (2013-2014 рр.).
  • Грамота МОН МСУ за підготовку переможця конкурсу студентських наукових робіт з російської мови і літератури (диплом 1-го ступеня) (2010 р., 2012 р.).
  • Медаль Запорізької обласної обладміністрації «За розвиток Запорізького краю» (2009 р.). Посвідчення № 50-К.
  • Подяка тимчасово виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації «За вагомий внесок у соціальний та культурний розвиток Запорізької області та участь у конкурсі «Господиня свого краю» (2008 р.).
  • Знак МОН України «Відмінник освіти України» (2006 р.). Посвідчення № 76223.
  • Грамота президента Малої академії наук України «За вагомий внесок у розвиток обдарованої молоді» (2006 р.).
  • Почесний знак МОН України «Відмінник Освіти України» (2005 р.)

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати