Остеоло́гія (дав.-гр. ὀστεολογία, від ὀστέον — «кістка» та λόγος — «слово, міркування») — наука, яка вивчає будову та функції кісток, а також пов'язаних з ними структур, підрозділ анатомії. Розрізняють загальну остеологію яка вивчає розвиток та будову кістяку в цілому, часткову — яка вивчає окремі кістки, порівняльну, вікову.

Остеологія (морфологія скелета) — спеціальний розділ фізичної антропології який вивчає варіацію та еволюцію ознак кістяка людини. Основні методи — остеометрія (вимірювання кісток скелета) та остеоскопія (візуальний опис ознак).

Остеологія є першим розділом з якого традиційно починається вивчення анатомії людини.

Остеон — структурна одиниця кістки. Складається з 5-20 циліндричних пластинок, що вставлені одна в одну в центрі Гаверсова каналу.