Опукла комбінація точоклінійна комбінація точок, коефіцієнти комбінації якої невід'ємні числа і в сумі дорівнюють 1.

Випукла комбінація трьох точок

Тобто, нехай в n-вимірному евклідовому просторі задані точки x1, x2, …, xm. Тоді точка x:

,

називається опуклою комбінацією точок x1, x2, …, xm якщо

та

Див. також

ред.