Афінна комбінація

Афінна комбінація — загальна назва операції, яка в векторних чи афінних просторах для певної скінченної множини точок чи векторів і множини скалярів тої ж потужності визначає деякий інший елемент векторного чи афінного простору.

ВизначенняРедагувати

Векторні просториРедагувати

Для векторних просторів афінна комбінація — лінійна комбінація векторів   векторного простору   над полем  :

 ,

сума коефіцієнтів в якій дорівнює 1, тобто:

 .

Афінні просториРедагувати

Якщо   нехай   позначає єдину точку афінного простору для якої

 

для деякої точки  

З означення афінного простору точка   не залежить від вибору початкової точки   Тому для

 

можна просто записати як

 

Точку   називають афінною комбінацією точок   з коефіцієнтами  

Афінна оболонка і незалежністьРедагувати

Для довільної підмножини S векторного чи афінного простору її афінна оболонка визначається як:

 

Елементи деякої множини S називаються афінно незалежними, якщо жоден елемент цієї множини не належить афінній оболонці інших елементів. Еквівалентно якщо   — довільна точка підмножини S афінного чи векторного простору, то елементи множини S називаються афінно незалежними, якщо множина векторів   є лінійно незалежною. Для векторного простору розмірності n можна дати еквівалентне означення: якщо   і  , то звідси випливає що  

Для афінно незалежної множини жоден елемент її афінної оболонки визначений однозначно. Зокрема для афінного простору розмірності n афінно незалежна множина може мати щонайбільше n+1 точку. Кожна точка афінного простору однозначно визначається як афінна комбінація максимальної системи афінно незалежних векторів. Відповідні скаляри   називаються барицентричними координатами точки.

ВластивостіРедагувати

Операція афінної комбінації комутує з будь-яким афінним перетворенням   в тому сенсі, що:

 .

Зокрема, будь-яка афінна комбінація нерухомих точок заданого афінного перетворення   є також нерухомою точкою  , так що множина нерухомих точок   утворює Афінний підпростір

Коли стохастична матриця   діє на вектор-стовпець  , результатом буде вектор-стовпець, елементи якого є афінними комбінаціями елементів   з коефіцієнтами з рядків матриці  .

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати