Омоморфеми — морфеми, які збігаються у написанні і вимові, але мають різні граматичні значення. Наприклад, закінчення а в українській мові позначає:

  • множину іменників другої відміни (місто — міста),
  • родовий відмінок іменників (трактор — трактора),
  • жіночий рід дієслів минулого часу (почав — почала).