Обговорення:Російська імперія

Active discussions


РізнеРедагувати

Герб Чернігівської губернії з тризубом це анекдот такий? --Darvin 22:02, 24 жовтня 2007 (UTC)

З тризубом це вже за Незалежної України зробили до того там щита небуло Прекакандр

ПрапорРедагувати

Шо це ви громадяни повісили прапор якийсь не той, не імперії, а торгового флоту тієї імперії, котрий у лютому 1917 "дємократи" Керенського зробили державним. Мабуть були комерсантами і будували содомітську державу (тобто олігархію)...А "дємократи" Горбачова-Єльціна - РФ. (11 жовтня 2012)

Вже виправив. Прошу більше не плутати державу з базаром.

ГЕРБ РІРедагувати

Поміняв для зручності великия герб РІ на малия прошу неміняти назад Прекакандр

НАЗВА ІМПЕРІЇРедагувати

Тут помилково вжито не офіційну назву (простонародну) такої країни в офіційній документації не існувало. Петро Перший проголосив "Всеросійську імперію" перенісши столицю з Московії (Московського царства)на відвойовані у шведів території, і її саме з цією назвою визнали інші монархії. Ця назва є спільною для всіх трьох Росій: Білої, Малої та Великої.

"22 октября Петр, вся царская фамилия и вельможи прибыли к обедне в Троицкий собор. По окончании службы прочитан с амвона ратификованный мирный трактат. Затем архиепископ новгородский Феофан Прокопович сказал красноречивую проповедь, в которой, изобразив все труды, мудрые распоряжения и благодеяния государя на пользу его подданных в продолжение всего царствования, и особенно в минувшую войну, приглашал их воздать монарху дань признательности, достойную увековечить настоящий достопамятный день. Тогда из толпы вельмож выдвигаются сенаторы во главе с канцлером графом Головкиным, который говорит следующую речь: [C. 46]

«Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, чрез которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руковождением, мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатре славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены, и в общество политических народов присовокуплены, и того ради как мы возможем за то и за настоящее исходатайствование толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарити? Однако ж, да не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы, именем всего Всероссийского государства подданных вашего величества всех чинов народа, всеподданнейше молить, да благоволите от нас, в знак нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского приняти. Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский!»

Всі монархи з 1721 року і по 1917 рік, як з роду Романових, так і з роду Гольштейн-Готторпських-Романових титулувались імператорами Всеросійськими. Офіційна назва імперії - Всеросійська.

Точне посилання тут (сторынка 48) http://cor.edu.27.ru/dlrstore/e68b98f8-2175-4ffd-b85b-b421573479bf/ImperatorskijTitulTtxt.pdf

Термін Росія, це спрощена назва (простонародна), а офіційна, дипломатична - Всеросійська імперія (в розумінні, що в неї входять як засновники не тільки "Вєлікороссія", а і інші території Русі - Біла Русь та Мала Русь (тлумачити зайвий раз, що таке Мала Русь за анологією з Малою Грецією, Малою, Македонією та Молопольским воєводством, та Велика, як віддалена (колонізована) територія. Дивіться титул імператора Всеросійського Пєтра Алєксєєвіча, там кожна земля і її народ виділені, він монарх декількох держав в т. ч. Українського Гетьманату = Гетьманщини, який має свій автономний устрій: кордон, військо, канцелярію, ітд. Всеросійська (а не Російська) імперія для багатьох українців (русинів \ молоросів) не була чужою, це така ж наша імперія, як і для московитів (по-нашому москалів), велика кількість наших земляків посідала в ній найвищі державні посади. --V.ost 10:42, 16 березня 2011 (UTC)

Тоді виходить, що Річ Посполита і Велике князівство Литовське також «наші» держави, бо їхні монархи носили титули «великих князів руських», а «велика кількість наших земляків посідала в ній найвищі державні посади». Такий хід думок доведе до того, що «нашими» стануть і Золота Орда, і Австро-Угорська імперія...-- (обговорення) 03:00, 11 жовтня 2012 (UTC)
З приводу ВКЛ та РП, то це 100% наші держави.--V.ost (обговорення) 10:30, 13 жовтня 2012 (UTC)
З приводу царства Ординського (Великої, Золотої Орди - Великого Війська Степового) і удільного царства нащадків Джучі ("Золота Орда") - теж 100% наша держава (в тій же мірі, що й історія СРСР і Української Республіки у її складі з якої йде коріння сучасної України). Історія козаків і Війська Запорізького йде саме звідси. Serge-kazak (обговорення) 12:50, 17 лютого 2013 (UTC)

Двоголовий орелРедагувати

За існуючими даними зустрічався вже як один з офіційних знаків Великого князівства Руського в часи Ярослава Мудрого. Також існують точки зору, що державні утворення з такою емблемою існували на теренах Великої Скіфії ще раніше і на гербі царства Римського вони з'явились саме внаслідок його правопреємності до цих великостепових утворень. Serge-kazak (обговорення) 12:54, 17 лютого 2013 (UTC)

"татарин" Борис ГодуновРедагувати

 
У 1705 році амстердамський міський голова Ніколаас Вітсен опублікував мапу Тартарії, або Татарії, землі татарів

Некрасиво виглядає. В ті часи про які ми говоримо для Західної Європи всі люди регіону - і предки сучасних татар, і предки українців-козаків, росіян, мордви (ерзя-мокша), комі-зирян, казахів, узбеків, калмиків, китайців і т.д. і т.п. - були татарами. В самому ж царстві Руському в часи Івана Грозного татарами як правило називали "неруське" населення - в першу чергу за мовною і релігійною ознакою. Якщо людина починала говорити руською мовою і приймала православну віру - вона ставала "руською". Якщо ж людина приймала іслам - вона ставала "татарином". Ось така багатозначність. Всі ми, жителі і нащадки жителів центральної Євразії - татари, як нащадки і правоприємники татар середньовіччя. Хоч звісно тюркомовні татари - це перші татари з татар, в царстві Ординському/Татарському саме тюркотатарська мова відігравала роль основної мови міжнародного спілкування.

"Если посмотреть на истинное положение вещей, не считая черных арабов и белых арабов, потомков святого Исмаила 15, все индусы, аджемы и узбеки, моголы и боголы, чины и мачины, [народы] Хатая и Хотана, фагфуры и казахи, туркмены, московы и мадьяры, в общем, всего 370 народов Кафиристана, все эти люди происходят от татар. Так пишут все историки арабские и аджемские, латинские и коптские, а также историки народа греческого. Поэтому народ татарский - великого корня. Первые дети Чингиз-хана, обладатели огромного могущества, поселились и нашли приют в Крыму." http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Celebi2/text62.phtml

Serge-kazak (обговорення) 13:13, 17 лютого 2013 (UTC)

правонаступництво царства Руського до царства ОрдинськогоРедагувати

Варто хоча б словом згадати, що фактично (як в принципі і формально) Російська імперія (царство Руське) стала правонаступником багатонаціональної Монгольської імперії (царства Ординського староруських літописів). І перетворення царства Руського в Російську імперію - це комплекс реформ, який мав на меті "європеїзацію" (точніше "вестернізацію") цього державного утворення і який фактично досить трагічно відобразився на суспільстві - в т.ч. знищення сфери соціального захисту існуючої в регіоні з ординських і доординських часів (занепад монастирів і храмів - центрів освіти, науки і культури, притулків для бідних, фондів взаємодопомоги і т.д. і т.п.), насилля над людьми в духовній сфері, массове зубожіння населення та ін. Те, що українські історики подавали як великоросійський імперіалізм XVII-XIX ст. - насправді багато в чому було результатам швидких, насильницьких і злочинних реформ у всіх сферах життя суспільства, які порушували права і свободи людини щодо місцевого населення, натомість відкривши зелене світло вихідцям з Західної Європи, в т.ч. людям, які в своїх країнах мали погану репутацію. Serge-kazak (обговорення) 13:12, 17 лютого 2013 (UTC)

Особисті фінанси/цло (податі)Редагувати

у світлі статті Королівство Галичини та Володимирії, де окреслено особисті фінанси

« Статистика вказує, що Галичина і Лодомерія була бідніша, ніж області на захід від неї. Середній прибуток на душу населення не перевищив 53 Австро-Угорських гульденів (RG), в порівнянні з 91 RG в Польщі, 100 в Угорщині і більше 450 RG в Англії у той час.

Також податки були відносно високі і дорівнювали 9 рейнських гульденів на рік (17 % з щорічного прибутку), в порівнянні з 5 % у Прусії і 10 % в Англії.

»

було б добре подати такі дані як по всій країні, так і щодо українців. --Albedo (обговорення) 14:08, 4 липня 2013 (UTC)

народонаселенняРедагувати

потрібно розкрити динаміку населення у контексті розширення імперії--Albedo (обговорення) 10:34, 21 грудня 2013 (UTC)

Частина суходолуРедагувати

Суходол Землі = 148,94 млн км²; територія РІ = 21,8 млн. Відповідно 148,94/21,8 (без Аляски) = 6,83. Тому доречніше буде казати про 1/7 частину суходолу. А з Аляскою ж 23,5 (148,94/23,5 = 6,33), що і є 1/6. Треба або замінити 1/6 на 1/7 або перевернути додане про Аляску (написати навпаки - "з Аляскою").

Багато недоречних джерелРедагувати

У розділі «Джерела» більшість не стосується теми. Російська імперія існувала в 1721—1917 годах, тому матеріали з Середньовіччя незрозуміло що там роблять. --В.Галушко (обговорення) 17:35, 30 червня 2019 (UTC) Вітаю! Поясніть, будь-ласка, навіщо Ви повертаєте посилання на програмний твір Юрія Липи до статті Російська імперія? Там нема нічого про історію Російської імперії, це плани її розділу. Посилання додане туди внуком автора (звичайно, звичайна реклама). Прошу припинити перетворювати статті на звалище нікому не потрібних посилань. З повагою --В.Галушко (обговорення) 17:14, 16 вересня 2019 (UTC)

Вітаю, В.Галушко!
По-перше, ознайомтесь з засадничим принципом цього проекту — верифікацією тверджень. А також з основними визначеннями з ВП:АД. Поки що ваше редагування чомусь скидається чи-то на підлий вандалізм (коли посилання на джерело залишається, а сама література витирається, залишаючи тезу непідтвердженою джерелом походження), чи-то на просування власних поглядів (через обмеження всебічного розгляду питання, замість додавання різноманітних контроверсійних тверджень, що висвітлюють інші думки та погляди).
По-друге, «Там нема нічого про історію Російської імперії» спростовувати вдруге не збираюсь. Ви твір не читали — факт. Проте люди, що вивчали його творчість мають іншу, більш авторитетну думку з цього питання, ніж ваше «сумнівне». І заслужений дипломат, науковець-сходознавець Кочубей Ю. М. [1], і філософи Голянич М. Ю., Ковальський Г. Є. [2]. Ті самі щорічні «липівські читання». Тож згадка української геополітичної думки про найбільше геополітичне утворення на теренах Євразії, що аналізує чинники її творення та функціонування, має бути присутнім в статті.
По-третє, питання Російської імперії для українців набагато ширше, ніж вузьке історіографічне питання як однієї з держав, одного з періодів історії. Набагато ширше, ніж волюнтаристська оцінка «сумнівності» окремих джерел, тож переношу обговорення на СО статті, щоб більше редакторів змогли його побачити.--Dim Grits 22:22, 21 вересня 2019 (UTC)
@Dim Grits: по-перше, з твором я ознайомився. Це програма з розчленування Російської імперії. Оскільки в статті нічого про розчленування Російської імперії в статті не говориться, посилання зайве. По-друге, це Вікіпедія українською мовою, а не трибуна питання Російської імперії для українців. Прошу перевіряти доречність додаваної інформації, тим більш що Ви вже робили з цим помилки в іншій статті. --В.Галушко (обговорення) 23:23, 21 вересня 2019 (UTC)
Скажу й в третє, раз ви вдалися до демагогії — твір далі назви не читали. Голослівні закиди вже про якісь помилки залишаються голослівними. Ваші ж редагування і в статті Бусоль, і в статті Червоноклоп червоний красномовно свідчать, читати й розбиратись що саме й як редагуєте ви не полюбляєте. Тільки уводити в оману інших.--Dim Grits 23:55, 21 вересня 2019 (UTC)
@Dim Grits: оскільки Ви не розумієте різниці між бусоллю і компасом, трудно очікувати, що Ви можете зрозуміти різницю між публіцистом і істориком. --В.Галушко (обговорення) 00:27, 22 вересня 2019 (UTC)
Повернутися до сторінки «Російська імперія»