Напівсуматор — логічна схема з двома входами та двома виходами, яка виконує операцію арифметичного додавання двох однорозрядних чисел A та B з формуванням виходу переносу[en].

Позначення напівсуматора на схемах

Схема носить назву «напівсуматор», оскільки при реалізації одного розряду повного двійкового суматора слід враховувати також вхід переносу з попереднього розряду, для чого треба використати дві таких схеми та один елемент «АБО».

Алгоритм роботи

ред.

Вихідні сигнали напівсуматора формуються згідно таких правил:

  • При будь-яких наборах сигналу A та B на виході сигналу суми S (Sum) формується результат додавання за модулем два
  • На виході сигналу переносу C (Carry) у всіх випадках буде 0, крім A=B=1, тоді C=1.

Відповідна таблиця істинності виглядає наступним чином:

A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

З таблиці видно, що сума S відповідає логічній функції «ВИКЛЮЧНЕ АБО», а перенос C — логічній функції «І». Тому роботу напівсуматора описують такими рівняннями[1]:

  •  
  •  

Реалізація

ред.

Джерела

ред.
  1. В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. B. Севько, М. М. Юрченко, Л. І. Сенько, В. В. Ясінський. Цифрові пристрої // Електроніка і мікросхемотехніка: У 4-x т / За ред. В. І. Сенька. — Київ : Каравела, 2008. — Т. 3. — 400 с. — ISBN 978-966-96076-7-6.