Табли́ця і́стинності — математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій.

В двозначній логіці вони можуть приймати значення «істина» або «хиба» ( або , або ).

Табличне задання функцій зустрічається не тільки в логіці, але для логічних функцій таблиці виявилися особливо зручними, і з початку 20 століття за ними закріпилася ця спеціальна назва.

Таблиці істинності для логічних операцій

ред.
  Заперечення
 
Тавтологія
 
Протиріччя
 
0 1 1 0
1 0 1 0
    Кон'юнкція,

AND
 
Диз'юнкція,

OR
 
Виключна
диз'юнкція,
XOR
 
Еквівалентність,

XNOR
 
Імплікація


 
Неімплікація


 
Обернена
імплікація

 
Обернена
неімплікація

 
Штрих Шефера,

NAND
 
Стрілка Пірса,

NOR
 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
альтернативне
позначення
                   
графічно                    

Використання

ред.

З використанням таблиць істинності можна обчислити значення деяких логічних виразів (формул) через значення аргументів, що входять в них, а також довести еквівалентність двох формул. Наприклад:

Логічна еквівалентність :  
         
0 0 1 1 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 1 0 1 1

З цієї таблиці одержуємо, що вираз   є еквівалентним  .

За допомогою таблиць істинності можна доволі просто довести, що деякі формули є тавтологіями тобто приймають значення «Істина» при будь-яких значеннях аргументів. Наприклад:

 

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Дрозд Ю. А. (2004). Дискретна математика (PDF). Київ: РВЦ “Київський університет„. с. 70. (укр.)
  • Дрозд Ю. А. (2005). Основи математичної логіки (PDF). Київ: РВЦ “Київський університет„. с. 96. (укр.)
  • Weisstein, Eric W. Таблиця істинності(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.
  • Таблиця істинності на PlanetMath.(англ.)
  • Hazewinkel, Michiel, ред. (2001), істинності Таблиця істинності, Математична енциклопедія, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4