Міжнародна класифікація вугілля

Міжнародна класифікація вугілля була прийнята у 1954 Комітетом з вугілля Європейської економічної комісії ООН.

Загальні дані ред.

За цією класифікацію вугілля з вищою теплотою згоряння вологої беззольної маси до 23826 кДж/кг належать до бурих, а вугілля з більшою теплотою згоряння – до кам’яного і антрацитів.

Класифікація вугілля охоплювала вугілля кам’яне та антрацити і виконувалася по: виходу летких речовин на суху беззольну масу Vdaf, теплоті згоряння Qdaf
s
, спікливості та коксівності вугілля. У 1988 р. ця класифікація була відмінена. Європейська економічна комісія ООН затвердила нову систему міжнародної кодифікації вугілля середнього та високого рангів, тобто кам’яного вугілля та антрацитів. За цією класифікацією до бурого відносять вугілля з вищою теплотою згоряння вологої беззольної маси до 24000 кДж/кг.

Набір основних ознак, якими повинно характеризуватися вугілля ред.

Основні ознаки наведені в таблиці:

Показники

Індекси

Номер цифр в коді вугілля

Міжнародні стандарти для визначення показників

1.

Середній показник відбиття вітриніту

Ro

1, 2

7404-1984

2.

Характеристика рефлектограми

-

3

7404-1984

3.

Мацеральний склад:

-вміст інертиніту

-вміст ліптиніту

І

L

4

5

7404-1984

7404-1984

4.

Індекс вільного спучування

SI

6

500-1984; 562-1984

5.

Вихід летких речовин на сухе беззольне паливо

Vdaf

7, 8

1170-1977

6.

Зольність на суху масу

Аd

9, 10

1171-1984

7.

Вміст сірки на суху масу

Sd
t

11, 12

334-1975

8.

Вища теплота згоряння на суху беззольну масу

Qdaf
б

13, 14

1923-1976

Система кодування значень показників, що характеризують вугілля, наведена у додатку. Крім зазначених показників система кодифікації передбачає можливість використання для характеристики вугілля і додаткових показників згідно з домовленістю постачальника і покупця. В результаті вивчення вугілля складається сертифікат, який характеризує його метаморфізм, мацеральний склад та технологічні властивості.

Система кодування значень характеристик вугілля за міжнародною класифікацією, прийнятою Європейською економічною комісією ООН (1988 р.) ред.

Ro Рефлектограми J L SJ Vdaf Ad Sdt Qdafs
% код S к-сть разів код % код % код умов. од код % код % код % код МДж/кг код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0,5-0,59 5 0,1 0 0 0 10 0 0 - 0 – 0,5 0 48 48 0 00 0-01 00 22 21
0,6-0,69 6 0,1-0,2 0 1 10 20 1 0 5 1 1 – 1,5 1 46-48 46 1-2 01 0,1–0,2 01 22-23 22
0,7-0,79 7 0,2 0 2 20 30 2 5 10 2 2 – 2,5 2 44-45 44 2-3 02 0,2–0,3 02 23-24 23
0,8-0,89 8   1 3 30 40 3 10 15 3 3 – 3,5 3 42-44 42 3-4 03 0,3–0,4 03 24-25 24
0,9-0,99 9   2 4 40 50 4 15 20 4 4 – 4,5 4 40-42 40 4-5 04 0,4–0,5 04 25-26 25
1,0-1,09 10   2 5 50 60 5 20 25 5 5 – 5,5 5 38-40 38 5-6 05 0,5–0,6 05 26-27 26
1,1-1,19 11       60 70 6 25 30 6 6 – 6,5 6 36-38 36 6-7 06 0,6–0,7 06 27-28 27
1,2-1,29 12       70 80 7 30 35 7 7 – 7,5 7 34-36 34 7-8 07 0,7–0,8 07 28-29 28
1,3-1,39 13           35 40 8 8 – 8,5 8 32-34 32 8-9 08 0,8–0,9 08 29-30 29
1,4-1,49 14           40 9 9 – 9,5 9 30-32 30 9-10 09 0,9–1,0 09 30-31 30
1,5-1.59 15                   28-30 28 10-11 10 1,0-1,1 10 31-32 31
1,6-1,69 16                   26-28 26 11-12 11 1,1-1,2 11 32-33 32
1,7-1,79 17                   24-26 24 12-13 12 1,2-1,3 12 33-34 33
1,8-1,89 18                   22-24 22 13-14 13 1,3-1,4 13 34-35 34
1,9-1,99 19                   20-22 20 14-15 14 1,4-1,5 14 35-36 35
2,0-2,09 20                   18-20 18 15-16 15 1,5-1,6 15 36-37 36
2,1-2,19 21                   16-18 16 16-17 16 1,6-1,7 16 37-38 37
2,2-2,29 22                   14-16 14 17-18 17 1,7-1,8 17 38-39 38
2,3-2,39 23                   12-14 12 18-19 18 1,8-1,9 18 39 39
2,4-2,49 24                   10-12 10 19-20 19 1,9-2,0 19    
2,5-2,59 25                   9-10 9 20-21 20 2,0-2,1 20    
2,6-2,69 26                   8 – 9 8     2,1-2,2 21    
2,7-2,79 27                   7 – 8 7     2,2-2,3 22    
2.8-2,89 28                   6 – 7 6     2,3-2,4 23    
2,9-2,99 29                   5 – 6 5     2,4-2,5 24    
3,0-3,09 30                   4 – 5 4     2,5-2,6 25    
3,1-3,19 31                   3 – 4 3     2,6-2,7 26    
3,2-3,29 32                   2 – 3 2     2,7-2,8 27    
                      1 – 2 1            


Якщо для характеристики вугілля використовуються додаткові показники, то вони також включаються у сертифікат, але не кодуються. Якщо дані за яким-небудь параметром не визначаються, або відсутні, то в коді ставиться знак “х”, в тому випадку, коли код мав складатися з однієї цифри, або “хх”, якщо з двох цифр.

Приклади ред.

Приклад сертифікату одного австралійського вугілля ред.

Показники

Індекси

Одиниці вимірювання

Значення показників

Код

1.

Середній показник відбиття вітриніту

Ro

%

1,25

12

2.

Характеристика рефлектограми:

-середнє відхилення

-кількість розривів

 

S

-

 

 

 

 

 

шт.

 

 

 

0,14

 

-

 

 

1

3.

Мацеральний склад:

- вміст інертиніту

- вміст ліптиніту

 

І

L

 

 

%

%

 

 

51

3

 

 

5

1

4.

Індекс вільного спучування

SI

Умовні одиниці

6,5

6

5.

Вихід летких речовин на сухе беззольне паливо

 

Vdaf

 

%

 

24,3

 

24

6.

Зольність на суху масу

Аd

%

5,53

05

7.

Вміст сірки на суху масу

Sd
t

%

0,42

04

8.

Вища теплота згоряння на суху беззольну масу

Qdaf
б

МДж/кг

35,9

35

Отже, код вугілля: 12151624050435.

Приклади сертифікатів вугілля Львівсько-Волинського басейну ред.

(За міжнародною класифікацією 1988 р.)

№ п/п Показники Шахти, пласти, значення показників
Великомостівська 7 n7в Великомостівська 7 n8в Великомостівська 8 n7н Великомостівська 8 n7н
Назви Індекси Одиниці
виміру
Значення Коди Значення Коди Значення Коди Значення Коди
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Середній показник відбивання вітриніту Ro % 0,74 07 0,83 08 0,81 08 0,72 07
2. Рефлектограма:
Стандартне відхилення
Кількість розривів


к-сть розр.

-

шт

0,06

без розр.
0
0,05

без розр.
0
0,03

без розр.
0
0,06

без розр.
0
3. Мацеральний склад:
Вміст компонентів групи інертиніту
Вміст компонентів групи ліптиніту

J
L


%
%


23
7


2
2


16
6


1
2


16
8


1
2


13
6


1
2
4. Індекс вільного спучування SJ од. 8 8 1 1 7 7 7 7
5. Вихід летких речовин Vdaf % 36,3 36 36,2 36 36,1 36 35,1 34
6. Зольність Ad % 9,2 09 6,4 06 8,7 08 8,6 08
7. Сірчистість Sdt % 1,2 12 1,6 12 1,1 11 1,4 14
8. Вища теплота згоряння Qdafs МДж/кг 35,1 35 34,9 34 35,2 35 34,8 34
  Коди вугілля 07022836091235 08012136061634 08012736081135 07012734081434

*кінець XX ст., дані Українського державного інституту мінеральних ресурсів

Продовження. Приклади сертифікатів вугілля Львівсько-Волинського басейну* ред.

(За міжнародною класифікацією 1988 р.)

№ п/п Показники Шахти, пласти, значення показників
Великомо-стівська
3 n7в
Великомо-
стівська
13 n8н
Великомо-
стівська
13 8в
Ім. Лопатіна 8в
Назви Індекси Один. виміру Зна-чення Коди Зна-чення Коди Зна-чення Коди Зна-чення Коди
1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Середній показник відбивання вітриніту Ro % 0,75 07 0,85 08 0,73 07 0,80 08
2. Рефлектограмма:
Стандартне відхилення
Кількість розривів

к-сть розр.

-
шт

0,07
без розр.
0
0,05
без розр.
0
0,04
без розр.
0
0,02
без розр.
0
3. Мацеральний склад:
Вміст компонентів групи інертиніту
Вміст компонентів групи ліптиніту

JL


%
%


22
9


2
2


17
3


1
1


11
9


1
2


11
9


1
2
4. Індекс вільного спучування SJ од. 0 0 20 2 0 0 1 1
5. Вихід летких речовин Vdaf % 35,1 34 32,9 32 34,3 34 35,1 34
6. Зольність Ad % 3,3 03 4,3 04 8,4 08 3,3 03
7. Сірчистість Sdt % 1,8 18 1,9 19 1,7 17 1,5 15
8. Вища теплота згоряння Qdafs МДж/кг 34,6 34 34,2 34 34,5 34 35,1 35
  Коди вугілля 07022034031834 08011232041934 07012034081734 08012134031535
  • кінець XX ст., дані Українського державного інституту мінеральних ресурсів

Приклади сертифікатів вугілля Донецького басейну ред.

(За міжнародною класифікацією 1988 р.)

№ п/п Показники Шахти, пласти, значення показників
Павлоградська С5 Західно-Донбаська C5в ім. Сташкова C5в Ювілейна C6
Назви Індекси Одиниці виміру Значення Коди Значення Коди Значення Коди Значення Коди
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Середній показник відбивання вітриніту Ro % 0,65 06 0,62 06 0,71 07 0,69 06
2. Рефлектограма:
Стандартне відхилення
Кількість розривів

к-сть розр.

-

шт

0,07
без розр.
0
0,03
без розр.
0
0,05
без розр.
0
0,07
без розр.
0
3. Мацеральний склад:
Вміст компонентів групи інертиніту
Вміст компонентів групи ліптиніту

JL


%
%


24
12


2
3


16
20


1
4


30
10


3
2


20
15


2
4
4. Індекс вільного спучування SJ од. 1 1 1/2 0 1/2 0 1/2 0
5. Вихід летких речовин Vdaf % 43,3 42 41,8 40 42,9 42 41,8 40
6. Зольність Ad % 14,4 14 9,2 09 7,2 07 8,3 08
7. Сірчистість Sdt % 1,46 14 2,1 21 3,2 32 2,6 26
8. Вища теплота згоряння Qdafs МДж/кг 34,1 34 34,3 34 34,19 34 34,5 34
  Коди вугілля 06023142141434 06014040093134 07032042073234 06024040082634

*кінець XX ст., дані Українського державного інституту мінеральних ресурсів

Див. також ред.

Література ред.

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Смирнов В.О., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Технологія збагачення вугілля : [навчальний посібник]. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 476 с. – іл.; бібл. 25.