Мотив

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Мотив — (від фр. motif, від середньовічної латини motivus, від лат. motus — прикметник минулого часу дієслова movēre — рухати(ся)) — однозначний термін, що використовується у одному значенні, але якийсь чоловік вирішив додати ще одне:

 1. Внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії.
 2. Фрагмент загальної картини або об'єкта, що багаторазово повторюється з деякими змінами.

У психології, соціології, педагогіці

ред.
 • Мотивація — внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії або певного типу поведінки, пов'язана з її органічними та культурними потребами.
  • те, що пов'язане зі стимулюванням людини до дії
  • те, що формується на основі потреб, безпосередньо пов'язаних із метою діяльності
  • те, що спонукає до діяльності,
   • для чого діяльність здійснюється,
   • заради чого особистість намагається здійснювати мету
  • те, що викликає активність у людині
  • те, що визначає різні явища і стани, які викликають потреби, інтереси, потяги, емоції, установки, ідеали
  • те, що виконує функції стимулювання людини до дій і діяльності,
   • орієнтування людини у напрямку дій,
   • забезпечення спрямованості до дій та розв'язання певної задачі
  • суб'єктивне явище, пов'язане зі стимулами.

Спонуканням у мотивації можуть бути наступні регулятори поведінки: інстинкти, інтереси, потреби. Для формування мотивації у різних людей регулятори поведінки можуть бути у різному співвідношенні.

Мотиви передбачають розуміння результату діяльності та усвідомлення своєї ролі у певній діяльності. Відмінність між стимулом і мотивацією в тому що, стимул викликається зовнішніми факторами, тоді як мотивація визначається, у широкому розумінні, детермінацією поведінки взагалі.

Мотив є суб'єктивним явищем, це прийняте рішення, яке має причину, підставу, основу для певного вчинку.

У мистецтві, літературі, музиці

ред.

У молекулярній біології

ред.

У кримінальному праві

ред.

Мотив злочину — внутрішнє спонукання, рушійна сила злочину.

Джерела

ред.

Література

ред.