Структурний мотив

  • Структурний мотив — тривимірний структурний елемент неразгалужених полімерних біологічних макромолекул, таких як білки або РНК, що повторюється з незначними змінами у великому числі різних молекул
  • Структурний мотив — у мінералогії — характер розподілу катіонів у тетраедричних та октаедричних порожнинах найщільнішої упаковки аніонів у залежності від типу сполуки (АХ, АХ2, А2Х3 та ін.) та співвідношення розмірів катіонів і аніонів