Морські черви — назва, що застосовується до багатьох видів тварин, що не мають близької спорідненості один з одним. У морях та океанах живе багато тварин, яких називають червами, і вони належать до багатьох різних типів.

Pseudoceros bifurcus (тип Плоскі черви)
Serpula vermicularis (тип Кільчасті черви)

До морських червів належать (деякі або всі) представники таких типів:

 • Acanthocephala (колючеголові) — паразитичні черви, господарями яких можуть бути, серед іншого, риби;
 • Annelida (кільчасті черви) — тип з величезним різноманіттям, є багато морських видів;
 • Chaetognatha (щетинкощелепні) — хижі планктонні, іноді бентичні тварини;
 • Cycliophora (цикліофори) — коменсали на ротових органах омарів;
 • Entoprocta (внутрішньопорошицеві) — дрібні сидячі фільтратори планктону;
 • Echiura (ехіури) — іноді включаються до складу аннелід — фільтратори детриту;
 • Gastrotricha (черевовійчасті черви) — дрібні перифітонні або бентичні організми;
 • Gnathostomulida (гнатостомуліди) — дрібні тварини, відомі здатністю жити у відносно аноксичних умовах;
 • Hemichordata (напівхордові) — тип вторинноротих тварин з риючим чи прикріпленим способом життя;
 • Kinorhyncha (кіноринхи) — іноді включаються до складу головохоботних — дрібні тварини, що живуть у мулі чи піску;
 • Loricifera (лоріцифери) — іноді включаються до складу головохоботних — дуже дрібні мешканці морських донних осадів;
 • Nematoda (нематоди) — тип з величезним різноманіттям, є багато морських видів;
 • Nematomorpha (волосатики) — черви, що зовні схожі з нематодами; личинки паразитують на різних тваринах; є морські види;
 • Nemertea (немертини) — в основному морські бентичні хижі черви, серед яких — найдовші тварини планети;
 • Phoronida (фороніди) — фільтратори, що живуть у хітинових трубках;
 • Platyhelminthes (плоскі черви) — тип з величезним різноманіттям, є багато морських видів;
 • Pogonophora (погонофори) — іноді включаються до складу аннелід — глибоководні, часто великі, тварини, що живляться за рахунок симбіотичних бактерій (окислювачів сірководню або метанотрофів);
 • Priapulida (пріапуліди) — іноді включаються до складу головохоботних — донні риючі черви, що живляться мулом та дрібними тваринами;
 • Sipuncula (сипункуліди) — іноді включаються до складу аннелід — бентичні тварини;
 • Xenoturbellida (ксенотурбелліди) — невеликі морські черви з загадковим систематичним положенням (ймовірно, вториннороті); відомо 2 види.