Монта́жний кре́сленик — кресленик, що входить у комплект конструкторської документації, котрий являє собою контурне (спрощене) зображення виробу, а також дані, необхідні для його встановлення (монтажу) на місці експлуатації[1].

Приклад виконання зображень на монтажному кресленику

Монта́жний кре́сленик — кресленик, який показує загальну форму складника виробу і містить необхідну інформацію стосовно його положення відносно з'єднаних з ним структур або відповідних складників.[2]

Призначення ред.

Монтажні кресленики випускають на:

 • вироби, що монтуються на одному визначеному місці (пристрої, об'єкті, фундаменті);
 • вироби, що монтуються у декількох різних місцях (пристроях, об'єктах).

Монтажні кресленики виконують, також, у тих випадках, коли необхідно показати з'єднання окремих складових частин комплексу між собою на місці їх експлуатації.

Вимоги до виконання ред.

Зміст кресленика ред.

Монтажний кресленик повинен містити:

 • зображення виробу, що монтується;
 • зображення виробів, що застосовуються при монтажі, а також повне або часткове зображення пристрою (конструкції, фундаменту), до якого виріб кріпиться;
 • установчі і приєднувальні розміри з граничними відхиленнями;
 • перелік складових частин, необхідних для монтажу;
 • технічні вимоги до монтажу виробу.

Правила виконання зображень ред.

Монтажні кресленики виконують за тими ж правилами, що і складальні кресленики, до яких додаються наступні:

 1. Виріб, що монтується, зображують на креслениках спрощено. Детально показують лише ті елементи конструкцій, які необхідні для правильного монтажу виробу.
 2. Споруду (об'єкт, фундамент), в якій монтується виріб, зображують спрощено. Показують лише ті частини, які необхідні для правильного визначення місця розташування виробу.
 3. Зображення виробу, що монтується, виконують суцільною товстою лінією, а елементи будівлі, в якій монтується виріб, - суцільними тонкими лініями.
 4. На монтажному кресленику, призначеному для монтажу виробу на різних місцях, вказують також розміри, що визначають специфічні вимоги до розташування виробу (наприклад, мінімальна відстань до стіни чи підлоги приміщення тощо).

Перелік складових частин ред.

Перелік складових частин, необхідних для монтажу, виконують за формою 1 специфікації за ГОСТ 2.106-96[3], окрім граф «Формат» і «Зона». Його розміщують на першому аркуші креслеників над основним написом. При нестачі місця специфікацію продовжують і розміщують зліва від основного напису, на відстані не менше 5 мм від рамки кресленика. Позиції складових частин комплексу розташовують в порядку зростання знизу вгору.

Допускається замість переліку вказувати позначення цих складових частин на полицях виносних ліній.

Позначення ред.

Код документа за міждержавним стандартом ГОСТ 2.102-68[4]МЧ.

Згідно ДСТУ ГОСТ 2.104:2006[5] в основному написі монтажного кресленика у графі познаки документа вказують познаку кресленика та код документа «МЧ». У графі найменування: назву виробу, а під нею запис «Монтажний кресленик».

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
 2. ДСТУ ISO 10209-1:2009 Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників.
 3. ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.
 4. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. (в Україні скасований від 01.01.2020)
 5. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT).

Джерела ред.

 • ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам.
 • Островський О. Інженерне креслення з додатком основ комп'ютерного креслення (CAD): Навчальний посібник для студентів технічних навчальних закладів .- Львів: Оксарт, 1998. - 184 с.- ISBN 966-7113-27-2
 • Інженерна графіка: креслення, комп'ютерна графіка:Навчальний посібник / За ред. А. П. Верхоли .-К.: Каравела, 2005 .- 304 с.- Вища освіта в Україні. - ISBN 966-8019-35-0