Кре́сленик дета́лі (робо́чий кре́сленик) — кресленик, який містить зображення деталі та інші дані, згідно з якими її виготовляють і контролюють[1].

Приклад зображень на кресленику деталі

Процес виконання робочих креслеників за складальним креслеником чи креслеником загального виду часто називають деталюванням.

Загальні вимоги

ред.

Кресленик кожної деталі виконується на окремому аркуші креслярського формату з дотриманням загальних правил виконання креслеників (ГОСТ 2.109-73 [2]). Кресленик деталі повинен містити:

 • необхідні зображення — вичерпні відомості про форму деталі: види, розрізи, перерізи, виносні елементи;
 • всі необхідні розміри: габаритні, приєднувальні, розміри окремих елементів деталі, розміри для довідок;
 • допуски розмірів;
 • відомості про шорсткості поверхонь деталі;
 • допуски на форму і взаємне розташування поверхонь;
 • технічні вимоги, що слід забезпечити при виготовленні деталі (термічна обробка, покрив і т.д.);
 • додаткові дані, необхідні для виготовлення і контролю деталі (наприклад, таблиці з параметрами на креслениках зубчастих коліс);
 • особливі вимоги до спільно оброблюваних деталей;
 • марку матеріалу деталі і Державний стандарт на нього (та за потреби сортамент (металопрокат): круг, лист тощо згідно відповідних стандартів);
 • основний напис за формою 1 відповідно до ГОСТ 2.104-2006[3]. Також дозволяється використовувати основний напис згідно стандарту ДСТУ EN ISO 7200:2005 [4].

Вимоги до зображень

ред.

Всі види, розрізи та перерізи подаються згідно з ГОСТ 2.305-68[5] та/або ДСТУ ISO 128-30:2005[6]; ДСТУ ISO 128-34:2005[7]; ДСТУ ISO 128-40:2005[8]; ДСТУ ISO 128-44:2005[9]; ДСТУ ISO 128-50:2005[10].

Зображення на кресленні виконуються за методом паралельного прямокутного проеціювання[11]. Кількість видів та інших зображень повинна бути:

 • мінімальною, але забезпечувати повне уявлення про внутрішні і зовнішні форми деталі;
 • достатньою для нанесення всіх необхідних для виготовлення деталі розмірів.

Як головний вид вибирають вид, що дає найповніше уявлення про форму і розміри предмета. Головний вид деталі вибирається незалежно від її розташування на складальному кресленні. Зазвичай зображення головного виду деталі типу «корпус» відповідає її робочому стану, а для деталей у вигляді тіл обертання (вали, осі, втулки тощо), головний вид розташовують так, щоб їх поздовжні осі були горизонтальними. Лінії невидимого контуру на кресленику показувати не рекомендується — доцільно частини деталі, що мають внутрішні отвори і порожнини, розсікати січними площинами і показувати їх у вигляді розтинів (розрізів) або перерізів. Для графічного зображення будь-якої частини деталі, що має дрібні конструктивні особливості, її слід додатково показати у вигляді виносного елемента і у більшому масштабі.

На частині зображення деталі, що розсічена січною площиною, наноситься штрихування. Штрихування деталей, виготовлених з металів і твердих сплавів, виконується суцільними тонкими лініями під кутом 45° або до лінії контуру зображення чи до його осі.

Вимоги до написів

ред.

Написи, що наносяться на кресленику та іншу технічну документацію, наносяться креслярським шрифтом ГОСТ 2.304-81[12] або ДСТУ ISO 3098-6:2007[13]. На креслениках, виконаних олівцем (і за допомогою ЕОМ), розмір шрифту повинен бути не меншим за 3,5. Рекомендований розмір шрифту при нанесенні розмірів — 5, технічних вимог — 7. Рекомендується використовувати похилий шрифт (типу Б), що має кут нахилу близько 75 ° до основи рядка (розмір шрифта в цьому випадку вимірюється по перпендикуляру до основи рядка).

Вимоги до зазначення розмірів

ред.

Всі розміри проставляються з врахуванням їх граничних відхилів згідно з ДСТУ ГОСТ 2.307:2013[14] та/або згідно ДСТУ ISO 129-1:2007[15].

Лінійні розміри (довжина, ширина, висота, товщина, діаметри і радіуси деталі) зазначають вказують в міліметрах в десятковій системі числення без позначення одиниці вимірювання. Виняток становить позначення різі, де розміри можуть проставлятися у вигляді простих дробів з умовним позначенням дюйма (наприклад: К 3/4" ГОСТ 6111-52[16]).

Кутові розміри зазначають у позасистемних одиницях вимірювання плоского кута, а саме, в градусах, мінутах, секундах, завжди з позначенням одиниці вимірювання (наприклад: 7 ° 14 ' 30 ").

Всі числові значення розмірів, проставлені на кресленику, відповідають їх натуральній величині незалежно від того, в якому масштабі зображений сам предмет. При вирішенні питання про те, які саме розміри необхідно проставити на кресленику, треба враховувати технологію виготовлення деталі та її положення відносно сполучених з нею деталей.

 
Ланцюжковий (зліва) та координатний (справа) способи поставляння розмірів

Повторення розмірів на різних зображеннях не допускається. Самі розміри можна наносити одним з наступних способів:

 • ланцюжковим способом, що полягає в послідовному заданні розмірів між суміжними елементами ланцюжком;
 • координатним способом, при якому всі розміри завдаючи від загальної бази;
 • комбінованим способом, що є поєднанням двох попередніх способів.

Розмірні лінії рекомендується наносити поза контуром зображення. Відстань між паралельними розмірними лініями повинна бути не меншою за 7 мм, між розмірною лінією і лінією контуру — не меншою за 10 мм.

По можливості слід уникати перетину розмірних і виносних ліній. Для цього коротші розмірні лінії проводять ближче до ліній контуру, довші — далі від них.

Умовні знаки в розмірах

ред.

При поставлянні розмірів використовуються умовні знаки. Умовний знак ставиться перед розмірним числом:

 • Діаметр: ∅ 20;
 • Радіус: R 10;
 • Квадрат:  ;
 • Конусність (відношення різниці діаметрів великої і малої основ конуса до його висоти):  ;
 • Ухил (відношення висоти підйому до довжини ділянки): ∠ 12%;
 • Сфера:
  • згідно ДСТУ ГОСТ 2.307:2013[14]: R 10; ∅ 20; Сфера ∅ 20; або ΟR 20;
  • згідно ДСТУ ISO 129-1:2007[15]: SR 10; S∅ 20;
 • Товщина: s0,4[14] або t=0,4[15];
 • Розміри для довідок:
  • позначають знаком[14] - *, наприклад 58*, а у технічні вимоги додають: *Розміри для довідок.
  • розміри подаються у круглих дужках без допусків[15]: (58);
 • Метрична різь: М 12;

Зазначення допусків на розміри

ред.

Умовне позначення поля допуску проставляється після номінального розміру одним з наступних способів:

 • умовними позначками полів допусків, наприклад:
  чи 12 е8;
 • числовими значеннями граничних відхилень, наприклад:
  чи  ;
 • комбінованим способом, наприклад:
  чи  .

Якщо граничні відхилення розмірів не зазначено безпосередньо після розміру, то вони обумовлюються в технічних вимогах над основним написом, наприклад:

«Не вказані граничні відхили розмірів H14, h14, ± IT14/2».

Допуски на форму і взаємне розташування поверхонь

ред.

Допуски на форму і взаємне розташування поверхонь деталі виконують згідно ДСТУ ГОСТ 2.308:2013[17] або ДСТУ EN ISO 5459:2018[18] та ДСТУ EN ISO 8015:2018[19].

Позначення шорсткості поверхонь

ред.
 
Приклади позначень шорсткості поверхонь

На робочому кресленику для всіх поверхонь, що підлягають обробці повинна вказуватись величина шорсткості (ГОСТ 2.309-73[20]), яка визначається як середнє арифметичне відхилення профілю (Ra) або висота нерівностей профілю по 10 точках (Rz) в мікронах. Шорсткість поверхонь вказується спеціальними знаками, які розміщують на лініях контуру або виносних лініях. Робочі поверхні необхідно обробляти ретельніше, ніж поверхні, що не стикаються з іншими деталями.

У випадках, коли більшість поверхонь має однакову шорсткість, її позначення поміщають у правому верхньому куті кресленика і в дужках поруч з ним наносять знак шорсткості без позначення шорсткості. Розміри знака шорсткості в дужках і на зображенні повинні бути однаковими, а розмір знака перед дужками — у 1,5 рази більший.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
 2. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам.
 3. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи.
 4. ДСТУ EN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах.
 5. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.
 6. ДСТУ ISO 128-30:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види (ISO 128-30:2001, IDT).
 7. ДСТУ ISO 128-34:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках (ISO 128-34:2001, IDT).
 8. ДСТУ ISO 128-40:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи (ISO 128-40:2001, IDT)
 9. ДСТУ ISO 128-44:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках (ISO 128-44:2001, IDT).
 10. ДСТУ ISO 128-50:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів i перерізів (ISO 128-50:2001, IDT).
 11. ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображения — виды, разрезы, сечения.
 12. ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные.
 13. ДСТУ ISO 3098-6:2007 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка (ISO 3098-6:2000, IDT).
 14. а б в г ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 Єдина система конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних відхилів (ГОСТ 2.307-2011, IDT)
 15. а б в г ДСТУ ISO 129-1:2007 Кресленики технічні. Проставлення розмірів i допусків. Частина 1. Загальні принципи (ISO 129-1:2004, IDT).
 16. ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов.
 17. ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 ЄСКД. Зазначення допусків форми та розміщення поверхонь (ГОСТ 2.308-2011, IDT).
 18. ДСТУ EN ISO 5459:2018 Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Геометричні допуски.Бази та системи баз (EN ISO 5459:2011, IDT; ISO 5459:2011, IDT).
 19. ДСТУ EN ISO 8015:2018 Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Принципи базових допусків (EN ISO 8015:2011, IDT; ISO 8015:2011, IDT).
 20. ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей.

Джерела

ред.
 • Островський О. Інженерне креслення з додатком основ комп'ютерного креслення (CAD): Навчальний посібник для студентів технічних навчальних закладів .- Львів: Оксарт, 1998. — 184 с. — ISBN 966-7113-27-2
 • Інженерна графіка: креслення, комп'ютерна графіка: Навчальний посібник / За ред. А. П. Верхоли .— К.: Каравела, 2005 .- 304 с.- Вища освіта в Україні. — ISBN 966-8019-35-0

Література

ред.

Посилання

ред.