Молярна теплота випаровування

Моля́рна теплотá випарóвування (пароутворення) — це фізична скалярна величина L, що чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно надати 1 молю рідини для перетворення її в пару при температурі її кипіння. Одиниці вимірювання в СІ — джоуль на моль ([q] = Дж/моль).

Молярну теплоту пароутворення можна визначити не тільки при температурі кипіння, а й під час пароутворення за будь-якої температури. У цьому разі молярна теплота пароутворення буде залежною від температури ([q] = Дж/(К×моль))

Фізична природаРедагувати

При випаровуванні чи конденсації змінюється агрегатний стан речовини, тобто випаровування і конденсація є фазовими переходами. Цей фазовий перехід є фазовим переходом першого роду, тобто таким, при якому значення термодинамічних потенціалів змінюються стрибком. Зазвичай процес випаровування проходить при сталому тиску й при сталій температурі. Термодинамічним потенціалом, який використовується при таких умовах є ентальпія. Теплота, передана рідині йде на те, щоб подолати притягання між молекулами (тобто сил міжмолекулярної взаємодії), яке діє в рідкому стані. Молярна теплота випаровування дорівнює різниці ентальпій 1 моля речовини в газоподібному й рідкому станах.

 

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Чолпан П.П. Фізика. К.: Вища школа. 2003. - 567 с.
  • В. Є. Погорелов, доктор фіз.-мат. наук, О. В. Слободянюк, доктор фіз.-мат. наук, проф., О. А. Єщенко, кандидат фіз.-мат. наук, О. І. Конділенко, кандидат фіз.-мат. наук, Б. М. Шутов, кандидат фіз.-мат. наук. Фізичний практикум (част. II) Молекулярна фізика