Рівняння Шиманського

Рівняння Шиманського - співвідношення, що встановлює залежність теплоти випаровування речовини від температури.

Рівняння Шиманського має вигляд:

,

де L - прихована теплота випаровування при температурі T, TC - критична температура, L0 має сенс теплоти випаровування при температурі .

Вперше отримане Юрієм Івановичем Шиманським в 1955 році, спочатку емпірично, а потім теоретично.

У рівнянні Шиманського немає довільних сталих, оскільки значення критичної температури TC можна визначити експериментальним шляхом, а L0 визначається із рівняння, якщо прихована теплота випаровування відома хоча б за однієї температури.

Рівняння Шиманського добре описує експериментальні температурні залежності теплоти випаровування для рідин різноманітних типів хімічних сполук. Для хімічних сполук одної групи значення залишається практично сталим. Для кожної групи зокрема рівняння можна переписати у вигляді

,

де

.

Умова const є математичним виразом принципу подібності молекулярної будови рідин. Значення TC відіграє роль параметра для сімейства кривих температурної залежності L.

ДжерелаРедагувати

  • Шиманский Ю.И. Строение и физические свойства двойных растворов спиртов. Дисс. ... канд. физ.-мат.наук. Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. - К., 1955.
  • Шиманский Ю.И. Журн. физ. хим., т.32, вып. 8, 1958, с.1893.
  • Шиманская Е.Т., Шиманский Ю.И. Критическое состояние чистых веществ, Изд. Киев. ун-та, 1961.