Крит́ична температ́ура — така температура, при якій густина й тиск насиченої пари стають максимальними, а густина рідини, що перебуває в динамічній рівновазі з парою, стає мінімальною. За температури, що вища ніж критична температура газу, його неможливо сконденсувати за жодного тиску.

Ізотерми реального газу із відзначеною критичною точкою
На фазовій діаграмі в критичній точці крива співіснування фаз обривається

Зазвичай критична температура позначається Tк або Tc.

На малюнку зображена ізотерма реального газу, яка відповідає критичній температурі, відзначена жирнішою лінією. На критичній ізотермі область, в якій тиск у газі при конденсації не змінюється зі зменшеннями об'єму (модуль всебічного стиску дорівнює нулю), зводиться до однієї точки. Ця точка називається критичною.

Критичній точці відповідає, крім критичної температури, також критичний тиск Pк та критичний об'єм Vк, які, втім, залежать від маси газу. Зазвичай критичні ізотерми проводяться для моля газу.

Критична температура деяких речовин ред.

РечовинаКритична температура (°C)
Азот-146.9
Аргон-122.29
Бром315
Водень-240.17
Гелій-267.96
Йод546
Кисень-118.57
Криптон-63.7
Ксенон16.58
Арсен1400
Неон-228.75
Радон105
Ртуть1477
Селен1493
Сірка1041
Фосфор721
Фтор-128.85
Хлор143.8

Загальніше значення ред.

Термін критична температура часто вживається для позначення температури, за якої відбувається фазовий перехід: критична температура надпровідності, критична температура надплинності тощо.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3.
  • Константінов Ю. М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу [Підручник]. — К. : Вища школа, 2002. — 277 с. — ISBN 966-642-093-7.
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики / Д. В. Сивухин. — М. : Наука, 1990. — Т. ІІ. Термодинамика и молекулярная физика. — 592 с. — ISBN 5-02-014187-9.