Молодший спеціаліст

Моло́дший спеціалі́ст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Підготовка до освітнього ступеня «молодший спеціаліст»Редагувати

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста реалізується, як правило, вищими навчальними закладами I рівня акредитації. Вищий навчальний заклад більш високого рівня акредитації може здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо в його складі є вищий навчальний заклад I рівня акредитації або відповідний структурний підрозділ².

Термін навчання

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної діяльності². Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік².

Документи про здобуття освітиРедагувати

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття неповної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста².

ІншеРедагувати

У вищих навчальних закладах I рівня акредитації дозволяється одночасно навчатися за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста і програмою повної загальної середньої освіти².Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації ².

ПриміткиРедагувати

1.Закон України «Про вищу освіту». Нова редакція закону з змінами.

ПосиланняРедагувати

  • [недоступне посилання з 21.10.2017 Напрями, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста][недоступне посилання з липня 2019]

Див. такожРедагувати