Методи економічного аналізу

Ме́тод економі́чного ана́лізу — це науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів. Він є сукупністю прийомів й способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного об'єкта шляхом виявлення та визначення взаємозв'язку і змін його параметрів, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів й їх сукупності на ці зміни.

Класифікація методів економічного аналізуРедагувати

Залежно від способу пізнання економічних систем, вони поділяються на три групи:

  1. загальнонаукові;
  2. економіко-логічні;
  3. економіко-математичні.

Загальнонаукові методи:

  1. Методи теорії пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція).
  2. Евристичні методи (Метод «мозкового штурму», анкетування, морфологічний метод, метод семикратного пошуку, Метод асоціацій та аналогій.)

Економіко-логічні методи

  1. Методи детермінованого факторного аналізу (Методи елімінування, логарифмічний метод, інтегральний метод)
  2. Методи загального аналізу (методи порівняння і групування, методи середніх величин та індексів, методи балансового зв'язку, графічні методи, методи комплексної оцінки).

Економіко-математичні методи (Методи економічної кібернетики, Методи дослідження операцій, економетричні методи, методи математичного програмування, Методи кореляційно-регресійного зв'язку).


Наукові розробки в УкраїніРедагувати

Науковими розробками в галузі методів економічного аналізу наразі займається Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України.[1]

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати


Методи економічного аналізу

Багатомірне шкалювання · Варіаційний аналіз · Дискримінантний аналіз · Кластер-аналіз · Регресійний аналіз · Факторний аналіз