Мета- (від грец. μετά , meta-, що означає «після» або «поза межами») є префіксом, що означає «більш всебічний» або «перевищення, перебування поза обмеженнями».[1] Прийменник μετά має значення «слідом за», «після», «з-поміж», «разом з», «убік», «через».[2]

У сучасній номенклатурі мета- також може служити префіксом, що означає самореференцію, як галузь дослідження чи діяльності (метатеорія: теорія про теорію; метаматематика: математичні теорії про математику; мета-аксіоматика або мета-аксіоматичність: аксіоми про аксіоматичні системи; метагумор: жартувати над способами вираження гумору тощо).[3]

Оригінальне грецьке значення ред.

У грецькій мові префікс мета- загалом менш езотеричний, ніж в англійській чи інших мовах; Грецьке мета- еквівалентно латинським словам post- або ad- . Використання префікса в цьому значенні іноді зустрічається в наукових термінах, які походять від грецької. Наприклад, термін Metatheria (назва клади сумчастих ссавців) використовує префікс meta- у значенні того, що Metatheria виникає на дереві життя поруч із Theria (плацентарними ссавцями).

Див. також ред.

Мета (значення)

Примітки ред.

  1. Definition of META. www.merriam-webster.com (англ.). Процитовано 1 грудня 2019.
  2. Арістотель. Метафізика. / Перекладач: Олексій Панич. — К.: Темпора , 2022. — 848 с.; с. 18 ISBN 978-617-569-534-0
  3. That's So Meta: Things are about to get meta. Процитовано 2 листопада 2022.