Відкрити головне меню
Генеральна хімічна структура металоценів

Металоцени (рос. металлоцены, англ. metallocenes) — органометалічні координаційні сполуки, в яких один атом перехідного металу d-групи, такого як залізо, рутеній, осмій та ін., приєднаний до планарних(чи майже планарних) поверхонь двох циклопентадієнільних [η5-(C5H5)] лігандів рівновіддалено від їх атомівC, що лежать у паралельних площинах. Згідно з IUPAC, термін не повинен вживатися для аналогів, які мають лігандами інші кільця, ніж цикло-пентадієнільні. Ковалентне зв'язування атома металу з кільцями в цих сполуках здійснюється за рахунок перекривання заповнених π-МО груп С6Н5 з вакантними d-орбіталями атома металу, в хромоценi Cr(C5H5)2, ванадоценi V(C5H5)2 зв'язок сильно поляризований, а у манганоценi Mn(C5H5)2 органiчнi залишки утримуються електростатичним зв'язком бiля Mn. Сполуки ці за вирівнянністю порядків зв‘язків нагадують бензен і є ароматичними(схильні до реакцій електрофільного заміщення в кільцях). Окрім фероцену, інші розкладаються на повітрі (стійкість їх падає в порядку Ni>Co>V>>Cr>Ti). Бар'єр вільного обертання кілець навколо своєї осі досить малий.

Kealy Ferrocen Synthese.svg
Miller Ferrocen Synthese.svg

Відносна орієнтація пентадієнільних кілець залежить від температури, в розчинах існують обидві форм (І і ІІ), у кристалах їх існування визначається умовами упаковки в кристалічних ґратках. У кристалах фероцен має конформацію І, тб. атоми C в сусідніх кільцях розташовані в шахматному порядкові один відносно одного, але в рутенієвій сполуці — конформацію ІІ, де атоми C розташовані один над одним.

ЛітератураРедагувати