Машинно-тракторна станція (МТС) — державне підприємство в СРСР, що забезпечувало колгоспи сільськогосподарською технікою.

МТС Леймбах, Німецька Демократична Республіка (MTS Leimbach), підготовка посадки картоплі, 1953

Ще в 1920-х роках в селах з'явились машинні товариства. Вони були неспроможними на забезпечення кожного селянського господарства засобами обробки землі.

Державні пункти прокату машин були наступним кроком у розвитку. Кількість машин постійно збільшувалось і створення тракторних колон та станцій було необхідне для їх технічного обслуговування. Радгоспи володіли такою кількістю машин, що могли дозволити платно виконувати деякі роботи для селянських господарств.

У 1928 році 14 тракторних колон радгоспу ім. Шевченка Березівського району Одеської області були реорганізовані в першу державну машинно-тракторну станцію.

Машинно-тракторні станції здійснювали обслуговування і ремонт тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки й давали її в оренду колгоспам. У 1929 році Радою праці та оборони було прийнято постанову про повсюдне створення МТС. Вони проіснували до 1958—1959, коли сільськогосподарську техніку було продано безпосередньо колгоспам.

Джерела та література ред.

  • Постанова Ради Праці і Оборони СРСР про організацію машинно-тракторних станцій (PDF). ст. 353 (рос.). Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. 5 червня 1929 р. с. 742—744.

Посилання ред.