Логометр (від грец. lógos тут — «відношення» і грец. metréo — «вимірюю»; англ. ratiometer) — вимірювальний механізм приладів, яким визначають відношення двох електричних величин (звичайно сил струму).

Принцип роботи логометра базується на тому, що спрямовані зустрічно обертальні моменти, які виникають внаслідок впливу на рухому частину логометрів величин, що входять в вимірюване відношення, врівноважуються при відхиленні рухомої частини на деякий кут.

Наприклад, рухому частину магнітоелектричного логометра утворюють дві скріплені під кутом рамки, струми до яких підводяться через безмоментні спіралі. Перебуваючи у полі постійного магніту, рамки (котушки) прагнуть повернутися в напрямку дії більшого крутного моменту, і рухома частина відхиляється доки моменти не зрівноважаться. В таких логометрах зміна вимірюваної величини порушує рівновагу обертальних моментів, що спричинює відхилення (відповідне цій зміні) котушок разом з покажчиком (напр., стрілкою).

Є також логометри електродинамічні, електромагнітні й феродинамічні.

Логометри застосовують в омметрах, фазометрах, частотомірах, дистанційних вимірювачах електричних та неелектричних величин тощо.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • ДСТУ 2267-93 Вироби електротехнічні. Терміни та визначення. Київ: Держстандарт України, 1993. — 47 с.
  • Паначевний Б. І., Свергун Ю. Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів — К: Каравела, 2003. — 438 с. — ISBN 966-8019-06-7
  • Мілих В. І., Шавьолкін О. О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник / За ред. В. І. Мілих. — К.: Каравела, 2007. — 688 с. — ISBN 966-8019-85-7
  • Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка [Текст]: Підручник / М. С. Будіщев. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с. — ISBN 966-7760-33-2

Див. такожРедагувати