Кулісний механізм

шарнірний механізм, що перетворює обертовий або хитний рух у зворотно-поступальний або навпаки

Кулі́сний механі́зм (англ. coulisse mechanism) — шарнірний механізм, що перетворює обертовий або хитний рух у зворотно-поступальний або навпаки за допомогою рухомих ланок — куліси та кулісного каменя, які утворюють між собою поступальну (іноді обертальну при дуговій кулісі) кінематичну пару.

Кривошипно-кулісний механізм з коливною кулісою
Кривошипно-кулісний механізм з поступально рухомою кулісою (шотландський механізм)

Різновиди кулісних механізмів

ред.

До найпоширеніших механізмів такого типу належать чотириланкові плоскі кулісні механізми, які залежно від третьої рухомої ланки бувають: кулісно-коромислові, кулісно-повзунні (двоповзунні), кривошипно-кулісні та двокулісні.

Кривошипно-кулісні механізми можуть мати обертову, хитну (коливну) або поступально рухому кулісу.

Кулісно-коромислові механізми отримуються з кривошипно-кулісних за умов обмеження кута повороту кривошипа і бувають з коливною і поступально рухомою кулісою і застосовують для перетворення руху а також у ролі синусних механізмів.

Кулісно-повзунні механізми призначені для перетворення коливального руху куліси у поступальний або навпаки і використовуються як тангенсні механізми у приладах.

В машинах знаходять застосування двокулісні механізми, що забезпечують рівність кутових швидкостей куліс при постійному куті між ними. Цю властивість використовують у муфтах, що допускають зміщення осей валів, що сполучаються (муфта Олдема).

Застосування

ред.

Кулісні механізми застосовують у приводах верстатів, у механізмах розподілу пари парових машин, лічильно-розв'язувальних (синусних) пристроях, приладах тощо. Складні багатоланкові кулісні механізми знайшли застосування у системах регулювання наповнення циліндрів двигунів внутрішнього згоряння, реверсивних механізмах парових машин тощо.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Кіницький Я. Т. Теорія механізмів і машин: Підручник. — К.: Наукова думка,2002. — 660 с. — ISBN 966-00-0740-Х
  • Теорія механізмів і машин. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 0902 «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання / Б. I. Червоний, Рівне: НУВГП, 2006. — 216 с.
  • Кореняко О. С. Теорія механізмів і машин: Навчальний посібник / За ред. Афанасьєва М. К. — К.: Вища школа,1987. — 206 с.
  • Попов С.В., Бучинський М.Я., Гнітько С.М., Чернявський А.М. Теорія механізмів технологічних машин: підручник для студентів механічних спеціальностей закладів вищої освіти. Харків: НТМТ, 2019. 268 с.

Посилання

ред.