Кузьминський Григорій Сидорович

КУЗЬМИНСЬКИЙ Григорій Сидорович. — Син священика містечка Мена. Шляхтич. Випускник Києво-Могилянської академії. Значковий товариш Чернігівського полку Менської сотні (1728–1730). Військовий товариш (1730–1732). Гетьманським універсалом 7 липня 1732 р. призначений бунчуковим товаришем у Чернігівський полк (1732–1742). Працював у Кодифікаційній комісії перекладачем юридичних актів (1728–1736). 14 грудня 1742 р. іменним указом Єлизавети Петрівни призначений сотником Менської сотні (1742–1753). У 1744 р. написав оду цариці «Петр Великий в Елизавете воскресший» (опублікована в збірці у 1806 р.). Помер на уряді влітку 1753 р. (27 липня 1753 р. на його місце призначили Павла Сахновського). Був одружений (1743) з донькою генерального судді Федора Івановича Лисенка Гафією. Мав синів Петра, Івана та Григорія. Сват Петра Полторацького та Івана Климовича.

ПосиланняРедагувати

  • Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–1782 рр. — Дніпропетровськ, 2007. — 380 с.
  • Заруба В. М. Козацька старшина Гетьманської України, (1648–1782): персон. склад та родинні зв'язки / В. М. Заруба. — Дніпропетровськ. : ЛІРА, 2011. — 931с.
  • Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. — Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене / В. Кривошея. — К.: Стилос, 2005. — 259 с.
  • Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 452 с.
  • Кривошея В. В. Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини. — К: «Стилос», 2009. — 431 с.
  • Кривошея В. В. Українське козацтво у національній пам'яті. Чернігівський полк.: Монографія у 2-х т./ В. В. Кривошея. — К.: ДП НВЦ Пріоритети. — 2012. — Т.2. — 508 с.