Критика  — розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.[1][2][3] Використовується в мовленні як вказівка на вади, хиби, або виступає як негативне судження про щось.[1]

Критика — запозичення з французької мови; фр. critique «критика», можливо,[4] через латинське посередництво (лат. critica, -orum) зводиться до дав.-гр. χριτιχή «здібність розбирати; критика», пов'язаного з χρινω «розділяю, розрізнюю; вибираю, постановляю; роблю висновок; суджу; обвинувачую», χριμα «рішення, присуд, судження», спорідненими з лат. cerno «розрізняю, пізнаю, вирішую, ухвалюю», праслов'янське krajь, krojiti, українське край, кроїти.[4] Етимологічно — «здатність розрізняти»[3]

За Оксфордським словником англійської мови термін «критика» в цій мові проходить через Францію від давньогрецького слова κριτική, що означає «здатність судження», тобто, «розмірковувати про значення особи або речі».[5]

В філософії

ред.

В 1711 році англійський просвітитель Ентоні Шефтсбері розвив універсальне понятті критики, яке посилається на людську природу[6]. Його учень Генрі Хоум також вбачав джерело критики в природі[7]. Німецький класичний філософ Іммануїл Кант в 1781—1790 роках видав низку фундаментальних праць — «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму» та «Критика здатності судження» — які заклали основу майбутньої теорії пізнання. Французький філософ XX ст. Мішель Фуко визначав критику як «Систему оцінки власне себе».

В науці

ред.

В мистецтві і літературі

ред.

В просторіччі

ред.

Розгляд і оцінка когось чи чогось, із метою виявлення та усунення вад, хиб[1].

Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. а б в Словник української мови. Том 4. І-М. — К.: Наукова думка, 1973. (с.: 350—351)
  2. С. П. Бибик, Г. М. Сюта. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. Єрмоленко. — Х.: Фоліо, 2006. — 623с. — (Б-ка держ.мови) ISBN 966-03-3173-8(с.:325)
  3. а б Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К.: Наук.думка, 2000. — 680 с. — (Словники України) ISBN 966-00-0439-7 (с.:305)
  4. а б Етимологічний словник української мови: В. 7 т./ АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.), В. Т. Коломієць, О. Б. Ткаченко та ін.— К.: Наук. думка, 1983 — . — Том третій: Кора-М / Укл.: Р. В. Болдирєв та ін. — 1989. — 552 с. — ISBN 5-12-001263-9 (с.:95)
  5. «critick». Oxford English Dictionary (3rd ed.)
  6. Shaftesbury (вид. L. E. Klein): Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times. Cambridge University Press, 1999. — Часткова онлайн-версія
  7. Henry Home, Lord Kames: Elements of Criticism. 2-е вид., Conner & Cooke, New York 1833. Повна онлайн-версія [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]

Посилання

ред.