Криптосистема

набір криптографічних алгоритмів, необхідних для реалізації певної служби безпеки

Схема (система) шифрування, криптосистема - в криптографії алгоритм здійснення оборотних перетворень вихідного тексту в шифрований та навпаки.

Задається сімкою , де

  • - множина можливих повідомлень
  • - множина шифротекстів (спотворених повідомлень)
  • - множина ключів шифрування
  • - множина ключів дешифрування
  • - генератор ключів
  • - алгоритм шифрування
  • - алгоритм дешифрування

Крім цього будемо використовувати такі позначення:

Властивості системи шифрування ред.

  1. Коректність  ,  . Тобто, повідомлення яке було зашифроване має розшифровуватись єдиним ключем, і після розшифрування залишатись таким самим. Крім того між ключем шифрування та ключем дешифрування має бути бієкція.
  2. Швидкість   мають бути "швидкими", тобто працювати за поліноміальний час з невеликим степенем.
  3. Стійкість - неможливість розшифрувати повідомлення при необмежених ресурсах (теоретична), або за розумний час (практична).

У сучасних шифрах кожен елемент цієї сімки відомий і стійкість шифру цілком визначається таємністю ключа (принцип Керкгоффза).

В ідеальному випадку криптоаналітику, що знає шифротекст, для пошуку вихідного тексту не залишається нічого іншого ніж перебрати всі можливі ключі.

Див. також ред.

Криптографічні пристрої