Криптогами (з грец. kryptos — прихований, таємний, gamein — одружуватися, запліднювати) — таємношлюбні — нижча із двох груп, на які розподілив рослини К. Лінней. К. не мають справжніх квіток із тичинками і маточками, розмножуються за допомогою спор. К. включають водорості, а також мохоподібні, деякі судинні руслини: хвощі, папороті) та гриби (у тому числі й лишайники). Інша назва — таємношлюбні рослини. Квіткові рослини з явними органами статевого розвитку назив. фанерогами.

Джерела ред.

  • Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. — 399 с.