Відкрити головне меню

Криміна́льно-процесуа́льний ко́декс Украї́ни 1960 року — це законодавчий акт, що регулював порядок провадження у кримінальних справах, а саме на досудовому слідстві та в суді. Був прийнятий 28 грудня 1960 року, чинний з 1 квітня 1961 по 20 листопада 2012 р. В цей час він багаторазово змінювався, доповнювався, редагувався. З 20 листопада 2012 р. в дію вступив новий Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року, який є нині чинним.

Зміст

СтруктураРедагувати

КПК України складається з 9 розділів та 39 глав, 485 статей. Розділ перший. Загальні положення Глава 1. Основні положення (статті 1 – 32) Глава 2. Підсудність (статті 33 – 42) Глава 3. Учасники процесу, їх права та обов’язки (статті 43 – 532) Глава 4. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві (статті 54 – 63) Глава 5. Докази (статті 64 – 83) Глава 6. Протоколи (статті 84 – 882) Глава 7. Строки і судові витрати (статті 89 – 932) Розділ другий. Порушення кримінальної справи, дізнання і досудове слідство Глава 8. Порушення кримінальної справи (статті 94 – 100) Глава 9. Органи дізнання і досудового слідства (статті 101 – 102) Глава 10. Дізнання (статті 103 – 110) Глава 11. Основні положення досудового слідства Глава 12. Пред’явлення обвинувачення і допит обвинуваченого Глава 13. Запобіжні заходи Глава 14. Допит свідка і потерпілого Глава 15. Очна ставка і перед явлення для впізнання Глава 16. Обшук і виїмка Глава 17. Огляд, освідування, відтворення обстановки і обставин події Глава 18. Проведення експертизи Глава 19. Зупинення досудового слідства Глава 20. Закінчення досудового слідства Глава 21. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства Глава 22. Оскарження дій слідчого і прокурора Розділ третій. Провадження справ у суді першої інстанції Глава 23. Попередній розгляд справи суддею Глава 24. Загальні положення судового розгляду Глава 25. Підготовча частина судового засідання Глава 26. Судове слідство Глава 27. Судові дебати і останнє слово підсудного Глава 28. Постановлення вироку Розділ четвертий. Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду Глава 29. Подача апеляцій Глава 30. Розгляд справи за апеляцією Глава 31. Касаційне провадження Глава 32. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами Глава 32-1. Перегляд судових рішень Верховним Судом України Розділ п’ятий. Виконання вироку, ухвали і постанови суду Глава 33. Виконання вироку, ухвали і постанови суду Розділ шостий. Застосування примусових заходів медичного характеру Глава 34. Застосування примусових заходів медичного характеру Розділ сьомий. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів Глава 35 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів Розділ восьмий. Провадження в справах про злочини неповнолітніх Глава 36. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх Розділ дев’ятий. Міжнародне співробітництво у кримінальних справах Глава 37. Видача особи (екстрадиція) (статті 450 – 470) Глава 38. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах (статті 471 – 480) Глава 39. Перейняття кримінального переслідування (статті 481 – 485)

Призначення та завдання Кримінально-процесуального кодексу УкраїниРедагувати

Відповідно до статей 1 та 2 КПК України, призначенням кодексу є визначення порядку провадження у кримінальних справах. Завданням кримінального судочинства є охорона прав та інтересів юридичних та фізичних осіб-учасників справи, повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення того, щоб були покарані саме винні, і ніхто інший, і щоб винні отримали належне покарання.

Припинення чинності Кримінально-процесуального кодексу УкраїниРедагувати

З 20 листопада 2012 року Криміна́льно-процесуа́льний ко́декс Украї́ни від 28 грудня 1960 року втратив чинність на підставі Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 р. ( Голос України. - 2012.- 19 травня. - №№ 90-91. ([1]).

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія / В.В. Луцик [и др.]; под ред. В.В. Луцика, В.І. Самаріна. – Харків: Право, 2018. – 792 с.

ПосиланняРедагувати