Крапля (одиниця вимірювання)

Крапля (англ. drop) — одиниця для приблизного вимірювання об'єму рідини, що дозується із піпетки, крапельниці чи іншого пристрою. Вона використовується під час введення пацієнтам ліків у вигляді рідини, у фармакопії для приготування ліків, іноді — для приготування їжі та органічного синтезу.

Крапля як одиниця вимірювання точно не визначена: її розмір залежить від пристрою та технології, що застосовується для її створення, від сили тяжіння, а також густини, сили в'язкості та поверхневого натягу рідини.  

Визначення ред.

 
Системи для внутрішньовенозного введення ліків.

Є кілька визначень краплі.  В медицині системи для внутрішньовенозного введення для введення 1 мл ліків в рідкому стані видають 10, 15, 20  або 60 крапель. Мікрокрапельні системи дають 60 крапель на 1 мл, макрокрапельні — 10, 15 або 20 крапель на 1 мл. Використовуються за необхідності повільного внутрішньовенозного введення пацієнту ліків у формі рідини. У крапельній формі також застосовуються ліки для носа, очей чи вух. Розмір краплі в такому разі залежить від дозувального пристрою, який використовується, а кількість крапель, необхідних для введення, зазначається в інструкції до відповідних ліків.

В фармакопії крапельний метод використовується для приготування розчинів, щоб уникнути трудомістких зважувань. Для уніфікації краплі як одиниці вимірювання рекомендується використовувати стандартний краплемір, який є скляною трубкою із зовнішнім діаметром в нижній частині 3 мм і внутрішнім 0,6 мм. При відкрапуванні різних рідин стандартним краплеміром за температури 20 оС виходять стандартні краплі, маса і об'єм яких залежить від типу розчину. Для прикладу, при відкрапуванні 1,0 мл рідини стандартним краплеміром виходить:

  • для очищеної води — 20 крапель масою по 50 мг кожна;
  • для ефіру медичного — 62 краплі по 11 мг;
  • для розчину йоду спиртового 5 %  - 48 крапель по 20 мг;
  • для етанолу 95 %  - 62 краплі по 15 мг;
  • для олії м'яти перцевої — 47 крапель по 20 мг.

В межах температурного діапазону 15 — 20 оС розмір краплі заведено вважати незмінним.

Стандартний краплемір можна замінити каліброваною піпеткою.  

 
Піпетки Пастера.

В органічному синтезі процедура іноді  вимагає додавання реагенту «краплинами».  При відповідному використанні реагенту, точна кількість якого неважлива, вона зазначається у вигляді кількості крапель, часто зі скляної піпетки, шприца чи крапельної лійки. В такому разі крапля зазвичай вважається рівною 0,05 мл. Ця практика наразі вважається неналежною, хоча раніше була досить поширеною.

Історія ред.

В першому десятилітті XIX століття в фармацевтичній та медичній сферах крапля була прийнята як найменша одиниця аптечної міри об'єму. Відзначалося, що розмір краплі значною мірою залежить від в'язкості, питомої ваги рідини, а також розміру  і форми посудини, із якої вона виливалася.   Був визначений набір процедур для забезпечення точності вимірювання, зокрема, розбавлення сильнодіючих ліків. Крапля була визначена як  1/480 рідкої унції, що приблизно становить 61,6 мкл (США) або 59,2 мкл (Велика Британія).

З того часу як фармацевти перейшли до метричних вимірювань крапля округлилась до 0,05 мл для чистої води (20 крапель на 1  мл).

Див. також ред.

Література ред.

  1. Тихонов О. І., Ярних Т. Г. Аптечна технологія ліків / Підруч. для студентів ВНЗ. — Вінниця: Нова Книга, 2019. — 535 с. : схеми, табл. — ISBN 978-966-382-760-5.
  2. Полный медицинский справочник фармацевта. — М.: Эксмо, 2013.-784 с.
  3. СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2015. Стандарт. Настанова. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек.