Користувач:Alex Blokha/Події, згадані у Вікіпедії/1599

100 назад - 50 назад - 10 назад - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед


Назва:Чарнецький Стефан
-Знайдено: + Чарнецький Стефан (1599-1665) - один із визначних польських полководців 17 ст., воєвода руський1657 р.), гетьман коронний (1665), родом зі середньої шляхти.


Назва:Тур Никифор
-Знайдено: + Тур Никифор († 1599), києво-печерський архимандрит (з 1593) з укр. шляхетського роду. На Берестейському церк. соборі 1596 виступав проти ієрархів, що поєдналися з Римом. Його заходами Києво-печерський монастир не перейшов на унію (всупереч натискам уніятського митр. М. Рогози, який у цьому мав підтримку поль. короля) і зберіг монастирські маєтки.


Назва:Кішка Самійло
-Знайдено: + Кішка (Кушка, Кошка) Самійло(р. н. невід. - п. 1602, за ін. дан. 1620) - гетьман реєстрового козацтва (1599-1602). Походив з брацлавського роду Кошичів або Кошків. Учасник морських походів запорожців в 70-х рр. 16 ст. проти турків. Під час одного з них потрапив у полон, де перебував бл. 25 років. У 1599 організував на турецькій галері повстання українських невільників, які, перебивши команду, повернулися в Україну. Повстання невільників на чолі з К. оспівано в українській народній думі “Самійло Кішка”.


Назва:Люта
-Знайдено: + |засновано=1599


Назва:Баранинці
-Знайдено: + Баранинці — село в Ужгородському районі Закарпатської області. В письмових джерелах Баранинці відомі під назвою "Вагапуа". Назва села походить від слов'янського слова "брана" (ворота). Очевидно, що село знаходилося на давньому торговельному шляху, на якому стояли митні ворота. Згідно з податковими списками в 1427 році Баранинці були оподатковані від 16 селянських господарств. Це за тогочасними мірками - середнє за величиною село. В кінці XV - на початку XVI ст. кількість кріпацьких господарств значно зменшилася. За рахунок новоприбулих поселенців у 1599 році в селі проживали 10 селянських родин.


Назва:Великі Лази
-Знайдено: + Великі Лази — село в Ужгородському районі Закарпатської області на ріці Циганка. В письмових джерелах ХІV-XVІІ ст. село відоме під трьома назвами. В XIV ст. - під назвою "Galambhaga" (Поселення Голуба); в другій половині ХІV-XV ст. - Лази; в XVI ст. "Felsevlaz" (Верхні Лази). Очевидно, першу, найдревнішу назву слід пов'язувати з похованням доби енеоліту (IV тисячоліття до н.е.), виявлене на південній околиці села. В ті далекі часи поховальні споруди в Європі і Азії робили у вигляді голуба (тулуб, крила, хвіст). Пам'ять про них збереглась у назві "Поселення Голуба". Як свідчать джерела, Великі Лази були засновані в другій половині XIII ст. вихідцями з с. Холмець. Починаючи з 1517 року, селом володіли шляхтичі села Холмці - Другети та Оросі. Протягом XVI ст. кількість мешканців села значно зменшилася: одні виїхали, інші повмирали, а решта - збідніли. В 1599 році, за рахунок нових переселенців, в селі нараховувалось 17 залежних домогосподарств.


Назва:Ірлява
-Знайдено: + В 1567 році селяни Ірляви були оподатковані від 1,5 порти. В кінці XVI ст. в село переселилося кілька родин і в ньому на 1599 рік облікувалось 11 кріпацьких господарств, господарство шолтейса. За письмовим джерелом 1603 року в селі була наявна православна церква.


Назва:Кам'яниця
-Знайдено: + В 1567 році в Кам'яниці було оподатковано 3 селянські господарства, які володіли 1,5 порти. В 1599 році в селі уже нараховувалось 15 селянських і одне шолтейське господарств. В 1715 році, через розорення, було оподатковано лише 7 селянських господарств.


Назва:Кибляри
-Знайдено: + В 1567 році в Киблярах було оподатковано 7 селянських господарств, які володіли 4,5 порти. В 1599 році за рахунок появи нових переселенців в селі облікувалось 23 селянських господарств, господарство шолтейса, православна церква, будинок священика. Тоді село вважалося найбільшим у долині річки Стара. Протягом XVII - XVIII ст. кількість населення зменшилася і на 1715 рік у селі нараховувалося 19 домогосподарств, з яких два були желярськими. На схилах пагорбів на околиці селяни вирощували виноград.


Назва:Концово
-Знайдено: + В 1427 році залежні селяни Концова були оподатковані від 8 порт (окрім господарства кенийза). На 1599 рік у селі нараховувалось 19 кріпацьких господарств, що дозволяло вважати Концовим селом середньої величини. На початку XVIII ст. в селі облікувалось 18 залежних селянських господарств.


Назва:Коритняни
-Знайдено: + В XIV ст. коритнянські селянські господарства були оподатковані від 40 порт. Разом з господарством шолтейса в селі нараховувалось 41 домогосподарство. В XVI ст. кількість кріпацьких господарств зменшилася до 19-ти, частина селян, що збідніли, стали желярами. В 1567 році оподаткуванню підлягали 19 селянських господарств, що володіли 12,5 порти землі, тобто 6 родин володіли цілим наділом, а 13 - половиною наділу. За рахунок нових поселенців в 1599 році у селі господарювало 38 кріпацьких родин. В 1715 році в Коритнянах обліковувалось лише 10 селянських господарств, які поряд із традиційними видами землеробства займались обробітком панських виноградників.


Назва:Лінці
-Знайдено: + В 1567 році в селі було оподатковано 7 селянських господарств, які володіли 5-ма портами. В 1599 році в Лінцях нараховувалося 22 залежних господарств, будинок шолтейса, православна церква, будинок священика. В кінці XVII - на початку XVIII ст. значна частина жителів залишила село або вимерла. В 1715 році в селі проживало 13 селянських родин.


Назва:Минай
-Знайдено: + В 1427 році жителі Минаю були оподатковані від 13 порт. В XVI ст. значно скоротилась кількість селянських господарств. В 1599 році в Минаї нараховувалося 5 залежних господарств та садиба землевласника.


Назва:Невицьке
-Знайдено: + Від третьої чверті XIV ст. до кінця XVII ст. село належало до Невицького домена Другетів. Перша пряма згадка про село відноситься до 1427 року, коли селянські господарства були оподатковані від 17 порт. В 1599 році в Нвицькому нараховувалося 30 селянських господарств, що давало підстави вважати його середнім за величиною поселенням. У другій половині XVII - на початку XVIII ст. кількість селянських господарств значно зменшилася. На 1715 рік нараховувалося всього 8 домогосподарств.


Назва:Нижнє Солотвино
-Знайдено: + В ХІV - XV ст. власниками сапа були шляхтичі з с. Холмець, згодом, у XVI ст. - родина Корлат. В 1427 році Нижнє Солотвино було оподатковане від 22-х порт. Тоді в селі разом із будинком кенейза нараховувалось 23 домогосподарств, В другій половині XV і в XVI ст. кількість господарств набагато зменшилася. В 1567 році було оподатковано лише три селянські господарства, які володіли 2 портами. Желярських господарств було 6. В 1599 році село збільшилося до 17 господарств Протягом XVII - на початку XVIII ст. кількість залежних селянських господарств зменшилася на 2/3. В 1715 році нараховувалося лише 6 селянських домогосподарств, які, крім ріллі, обробляли панські виноградники.


Назва:Оноківці
-Знайдено: + У ХІV - XVІІ ст. Оноківці були власністю Другетів, В 1427 році селянські господарства були оподатковані від 32 порт. Наприкніці XVI ст. кількість залежних (які підлягали оподаткуванню) господарств значно зменшується. В 1599 році оподаткуванню підлягало лише 5 господарств, що володіли 3 портами.


Назва:Оріховиця
-Знайдено: + В 1567 році в селі було оподатковано 4 залежні господарства, що володіли 2,5 порти (наділу) землі. В XVI ст. до Оріховиці переселилося 20 родин. У 1599 році в селі нараховувалося 30 залежних домогосподарств і одне господарство шолтейса. Тоді Оріховиця вважалася великим поселенням. На початок XVIII ст. кількість населення зменшилася, В 1715 році в селі нараховувалось 12 господарств, в тому числі 10 таких, що володіли повним наділом і два желярські (безземельні).


Назва:Сюрте
-Знайдено: + В XVI ст. багато селянських господарств збідніли і стали кріпацькими. В 1567 році було оподатковано 6 господарств, що володіли половинним наділом (портою), 8 - із четвертинним наділом. Наприкінці XVI ст. до села переселилися близько 30 нових селянських родин. У 1599 році в Cюрте нараховувалося уже 55 селянських господарств; тут знаходилися також дві садиби землевласників, костел, парафія і школа.


Назва:Холмець
-Знайдено: + Податкові списки у 1599 році зафіксували 16 селянських дворів, три панські садиби, костел, парафію та школу.


Назва:Часлівці
-Знайдено: + В 1427 році село було оподатковано від 23-х порт (земельних наділів). У 1599 році Часлівці вважалися середнім за величиною селом із мадярським населенням. Воно мало костел, парафію і школу.


Назва:Шишлівці
-Знайдено: + В 1427 році Шишлівці були оподатковані від 9-ти порт. Тоді в селі нараховувалося 10 житлових будинків. В 1459 році тут мешкали уже 23 селянські родини. В другій половині XVII ст. кількість селянських господарств значно зменшилась. Оподаткуванню підлягало лише 6 господарств, які володіли 2-ма портами. Згідно з даними за 1599 рік, у селі нараховувалось 13 господарств. Тоді Шишлівці вважалися малим поселенням, в якому жили винятково залежні селяни. В 1715 році в селі налічувалося 9 господарств, серед яких 8 селянських і одне кріпацьке.


Назва:Дравці
-Знайдено: + В 1427 році село виконувало повинності від 51 порти. На середину XVI ст. більшість селян збідніли і стали желярами. В 1567 році в селі було оподатковано лише 13 селянських господарств, що володіли 7,5 порти. Збільшення селянських дворів за рахунок нових переселенців зафіксовано в 1599 році, коли їх стало 35. Різке зменшення відбулося в 1715 році. Тоді в селі господарювало лише 5 селянських господарств, які обробляли панські виноградники. Згідно з урбаріальним описом 1671 року Дравці зараховані до словацьких сіл. Джерела другої половини XVIII ст. вважають Дравці руським (українським) селом.


Назва:Ніхон Сьокі

-Знайдено: +

Ніхон Сьокі (Титульна сторінка і початок першого сувою. Перше друковане видання 1599 року)Зобр:1шт.


100 назад - 50 назад - 10 назад - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед