Користувач:Albedo/Педагоги

Вища освітаРедагувати

 1. ECTS-оцінки
 2. ECTS
 3. Академічна година
 4. Вища освіта
 5. Військова підготовка , військові табори
 6. Державна атестація студента
 7. Дипломна робота
 8. Дипломний проект
 9. Допуск до продовження навчання у наступному семестрі
 10. Заліковий кредит
 11. Індивідуальний навчальний план
 12. Кваліфікаційна характеристика
 13. Кваліфікація з вищої освіти
 14. Консультація навчальна
 15. Кредит ECTS
 16. Кредит ECTS
 17. Кредитний модуль
 18. Кредитно-модульна система
 19. Курсовий проект (курсова робота)
 20. Лабораторне заняття
 21. Лекція
 22. Модульний контроль
 23. Навчальна дисципліна
 24. Навчальна програма
 25. Навчальний день
 26. Навчальний курс
 27. Навчальний план
 28. Навчальний процес
 29. Навчальний рік
 30. Навчальний семестр
 31. Навчальні заняття (аудиторні заняття)
 32. Організація навчального процесу
 33. Освіта
 34. Підсумковий контроль
 35. Поточний контроль
 36. Практична підготовка
 37. Практичні заняття
 38. Програма з вищої освіти (освітня програма)
 39. Програма з вищої освіти
 40. Самостійна робота студента
 41. Семестровий диференційований залік
 42. Семестровий екзамен
 43. Семестровий залік
 44. Семестровий контроль
 45. Семінарське заняття
 46. Угода про навчання
 47. Шкала ECTS


Освіта в ціломуРедагувати

 1. Акмеологія
 2. Аксіологія
 3. Аксіосфера
 4. Амбівалентність
 5. Архетип
 6. Асертивність
 7. Афіліація
 8. Влада
 9. Гендерність
 10. Громадянське суспільство
 11. Депривація
 12. Держава
 13. Державне управління
 14. Диверсифікація
 15. Диспозиція
 16. Дисципліна
 17. Емпатія
 18. Ентропія
 19. Іманентність
 20. Інтеріоризація
 21. Кваліметрія
 22. Керівництво
 23. Клієнтелізм
 24. Коеволюція
 25. Компетентність
 26. Континуальність
 27. Корпоратизм
 28. Кратологія
 29. Креативність
 30. Менеджер
 31. Менеджмент
 32. Менталітет
 33. Мораль
 34. Невротизм
 35. Освітнє середовище
 36. Парадигма
 37. Педагогічна цивілізація
 38. Підхід
 39. Плеонексія
 40. Потенціал людини
 41. Ресурси освіти
 42. Рефлексія
 43. Ризик
 44. Самість
 45. Світовідношення
 46. Сенситивність
 47. Система освіти
 48. Совість
 49. Стагнація
 50. Стейкголдери
 51. Сугестія
 52. Телеологічна природа
 53. Толерантність
 54. Управління
 55. Флуктуації
 56. Ф'ючерcні технології в освіті
 57. Харизма
 58. Цінність