Відкрити головне меню
Bouncywikilogo.gif
Стародуб Юрій Петрович
Стародуб Юрій Петрович
Народився 20 березня 1953 (66 років)
Хабаровськ
Громадянство Україна Україна
Національність українець
Місце проживання Львів
Галузь геофізика, математика
Відомий завдяки матрично-скінченоелементний метод математичного моделювання хвильових полів у сейсмології, сейсморозвідці та сейсмічній інженерії
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Відомі учні Брич Тарас Богданович, Гнип Андрій Романович, Купльовський Богдан Євгенович, Карпенко Олександр Васильович
Заклад Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
Нагороди Міжнародна медаль пошани Міжнародного біографічного центру, Кембридж, Англія, 2007 р.
Золота медаль для України Американського Біографічного Інституту, 2008 р.
Звання професор

Стародуб Юрій Петрович (*20 березня 1953, Хабаровськ) — український математик, геофізик, дійсний член Української нафтогазової Академії.

Біографічні відомостіРедагувати

Стародуб Юрій Петрович навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету ім.І.Франка. Диплом з відзнакою про закінчення університету отримав у 1975р.

З 1975 року працював у Національній Академії наук України (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача АН України, 1975-1991; Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна (ІГФ) НАН України, 1991-2009). Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив у 1984 р. у Відділі обчислювальної геофізики Інституту фізики Землі ім.О.Ю.Шмідта, м.Москва. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук на тему "Математичне моделювання в динамічних задачах сейсміки стосовно до вивчення будови земної кори" в ІГФ НАН України. Четверо молодих вчених захистили кандидатські дисертації у науковій групі (у трьох співробітників − був науковим керівником). У нього в даний час навчається аспірант ІГФ НАН України, є науковим консультантом щодо захисту докторської дисертації співшукача ІГФ НАН України.

Працює завідуючим відділу методики і технології геофізичних досліджень Дочірнього підприємства «Науканафтогаз» національної акціонарної компанії «Нафтогаз України».

Розробив, апробував і захистив у докторській дисертації матрично-скінченоелементний метод математичного моделювання хвильових полів для розв’язання таких задач: сейсмологія, сейсморозвідка та сейсмічна інженерія. Провів дослідження напружено-деформованого стану, поширення сейсмічних хвиль через перетини земної кори в напрямку Карпатських геотраверсів, під Чорнобильською атомною станцією, на нафтових родовищах.

Стародуб Юрій Петрович − автор 5 монографій (з них 2 комп'ютерні), має 80 наукових публікацій. З 2002 р. − член товариства геофізиків дослідників – SEG (Society of Exploration Geophysicists, ID 144655), з 2002 − американського інженерного товариства, секція (UESA), з 2003 − Українського геологічного товариства. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом Української нафтогазової Академії, у 2007 р. обраний дійсним членом цієї академії. У 2007 р. включений у список “Видатні вчені 21 століття” (“Outstanding scientists of the 21st Century”), Міжнародний біографічний центр, Кембридж, Англія.

Педагогічний стаж у вищих учбових закладах 3-4 акредитації – 9 років. У 2008 обраний професором Вченою Радою ІГФ НАН України.

Вибрані публікаціїРедагувати

1. Стародуб Ю.П. Пряма динамічна задача сейсміки для вивчення будови земної кори. - Львів: Світ, 1998. - 164 c.
2. Стародуб Ю.П. Обернена динамічна задача сейсміки для вивчення будови земної кори. - Львів: Світ, 1998. - 112 c.
3. Стародуб Ю.П. Математическое моделирование сейсмических волн в слоистой и неоднородной земле // Математическое моделирование в сейсморазведке. - К.: Наук. Думка, 1985. - С. 125-182.
4. Стародуб Ю.П. Структура поля механических волн на свободной границе горизонтально-слоистого локально-неоднородного неидеально-упругого полу-пространства // Докл. АН УССР. Сер. А. - 1986. - №6. - С. 43-47.
5. Стародуб Ю.П. Хвильове рівняння для вивчення напружень у розломній зоні. // Вісник Львів.ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. - 2000. - N2. - С. 163-168.
6. Кендзера А.В., Роман А.А., Стародуб Г.Р., Стародуб Ю.П., Исичко Б.С., Илиеш І.І. О способе получения частотных характеристик среды при построeнии расчетных акселерограмм методом пересчета // Вопросы инженерной сейсмологии. - 1987. - № 28. - С. 200-205.
7. Кендзера А.В., Стародуб Г.Р., Стародуб Ю.П. О методике изучения строения земной коры по записям волн от удаленных землетрясений // Глубинное строение земной коры и верхней мантии Украины. - К.: Наук. думка. - 1988. - С. 106-111.
8. Вербицкий Т.З., Стародуб Ю.П., Брыч Т.Б. Изучение распределения напряжений, деформаций и перемещений в массиве горных пород с цилиндрической неоднородностью // Геофиз. журн. - 1988. - Т. 10, № 6. - С. 36-43.
9. Стародуб Ю.П., Гнып А.Р. Уточнение строения среды в районах расположения сейсмостанций Карпатского региона на математической модели поля объемных сейсмических волн // Сейсмологические исследования (результаты исследований по международным геофизическим проектам). - М.: Междуведомственный геофизический комитет . - 1989. - №11. - C.25-33.
10. Starodub G., Gnyp A. Automatical correction of the medium model structure under the West Ukraine seismostations // Procееdings 4th Int. Analysis of Seismicity and Seismic Risk Symp. - 1989. - Vol. 1. - P. 231-236.
11. Starodub G., Gnyp A. The medium structure specification under the "Uszhorod" seismostation based on the solution of the inverse dynamic problem of seismology // Bulgarian Geophys. Journal. - 1989. - Vol. 14, N4. - P. 41-46.
12. Стародуб Ю.П., Гнып А.Р. Методика определения строения среды под сейсмостанциями на основе решения двухмерной обратной задачи сейсмологии для объемных волн // Геодинамика и сейсмопрогностические исследования на Украине. - К.: Наук. Думка. - 1992. - C. 80 - 86.
13. Стародуб Ю.П., Стародуб Г.Р., Гнып А.Р., Кендзера А.В., Капитанова С.А. Выбор модели строения земной коры под сейсмической станцией "Ужгород" // Геодинамика и сейсмопрогностические исследования на Украине. - К.: Наук. Думка. - 1992. - C. 162-170.
14. Starodub G., Gnyp A. An inversion method to determine the crustal structure at the East Carpathian seismic network stations using P-wave seismograms // Procееdings European Seismological Commission XXIII General Assembly. - 1992. - Vol. 1. - P. 151-154.
15. Starodub G., Brych T. East Carpathian crust structure exploration by the finite element method // Procееdings European Seismological Commission XXIV General Assembly. - 1994. - Vol. 2. - P.600-609.
16. Starodub G., Brych T. Investigation by the finite element method of stress-strain state of the Transcarpathian crust // Acta Geophysica Polonica. - 1995. - Vol. 18, № 4. - P. 303-312.
17. Sapuszhak Y.S., Starodub G.P., Verbytsky T.Z., Kuznetsova V.G., Maksymchuk V.Y., Bilinsky A.I., Brych T.B., Gnyp A.R. Exploration of structure peculiariries and geodynamics of the Carpathian zone on the Ukraine territory // Przeglad Geologiczny. - 1997. - Vol. 45. - Р.1101-1102.
18. Стародуб Ю.П., Брич Т.Б. Моделювання хвильових полів у сейсмогеологіч-них розрізах нафтових родовищ комбінованим матрично-скінченоелементним методом // Геофиз. журн. - 1998. - № 6. - C. 63-70.
19. Starodub G., Gnyp A. Models of the Earth's crust structure determined from inversion of farfield P-waveforms // Acta Geophysica Polonica. - 1999. - Vol. XLVII, № 4. - P.375-400.
20. Starodub G.P., Kendzera A.V., Brych T.B., Pronishin R.S., Starodub H.R. Exploration of litosphere structure and geodynamics for the Carpathian region of Ukraine // Biul.Panst. In-tu Geol., Warszawa. - 1999. - № 387. - Р.183-184.
21. Starodub G.P., Kendzera A.V., Brych T.B., Bodlak P.M., StarodubH.R. Interpretation of the wave field modeled in the Ukrainian region Carpathian cross-sections // Romanian Geophysics. - 2000. - Vol. 7, Suppl.1 - Р. 334-337.
22. Starodub G.P., Kendzera A.V., Starodub H.R. Investigation of the Pannonian-Carpathian Zone Utilising Seismological Data // Contributions to Geophysics & Geodesy. - 2000. - Vol. 30, № 4. - P. 283-298.
23. Sapuszhak J., Sapuszhak O., Starodub G., Syrojeszhko O. The Basis of Expert System for the Estimation of Geodynamical Processes Activity Due to Geophysical Data // Bull. Panst. In-tu Geol., Warszawa. - 2001. - № 396. - P. 136-137.
24. Starodub G., Kendzera A., Brych T., Bodlak P., Starodub H. Wave Field Modelling and Spatial Analysis of Structure Sediments In The Carpathian Region // Bull. Panst. In-tu Geol., Warszawa. - 2001. - № 396. - P. 145-146.
25. Стародуб Ю.П. Математичне моделювання динамічних задач сейсміки для ви-вчення будови земної кори. Пряма задача. Т.1. - Львів: Наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України, 1996. - 172 c.
26. Стародуб Ю.П. Математичне моделювання динамічних задач сейсміки для вивчення будови земної кори. Обернена задача. Т.2. - Львів: Наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України, 1996. - 106 c.
27. Починайко Р.С., Стародуб Ю.П., Худобяк О.Б. Методика оценки коллекторских параметров отложений по данным сейсморазведки и решения прямой-обратной задач сейсмики. – Львов, 1986. - 27 с. Деп. в ВИНИТИ 7.01.86 г., № 152-В86.
28. Стародуб Ю.П. Исследование прогнозных показателей залежей угле-водородов на основе анализа теоретических сейсмограмм // Препринт ИППММ АН УССР. - 1987. - №4. - 38с.
29. Стародуб Ю.П., Брыч Т.Б., Гнып А.Р. Комплексирование МКЭ и матричного метода динамической теории распространения сейсмических волн в задаче уточнения строения среды под сейсмическими станциями // Матер. 12 конф. молод. ученых ИППММ АН УССР (21-23 октября 1987). - Львов: (Деп. в ВИНИТИ №6308-В88), 1988. - 3 c.
30. Стародуб Ю.П., Вербицкий Т.З., Брыч Т.Б., Трусов Л.Л., Минченков Н.Н. Опробование методики решения прямой динамической задачи сейсморозведки на Покачевском и Родниковом месторождениях Западной Сибири: Препр. / АН Украины. ИППММ АН УССР; 15-88. – Львов: 1988. - 24 c.
31. Стародуб Ю.П., Гнип А.Р. Метод визначення будови земної кори під сейсмостанціями Східних Карпат шляхом обертання сейсмограм Р-хвиль: Препр. / АН України. ІППММ АН України; 17-93. – Львів: 1993. - C. 41-44.
32. Стародуб Ю.П., Брич Т.Б. Дослідження глибинної будови та сейсмоактивних розломів земної кори на основі математичного моделювання: Препр. / АН України. КВ ІГФ НАНУ; № 2. – Львів: 1995. - 38 с.
33. Сапужак Я.С., Кендзера О.С., Стародуб Ю.П., Сапужак О.Я. Система оцінки еко-небезпеки народно-господарських об’єктів // Y Міжнародний науково-технічний симпозіум Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS – технології. – Алушта (Крим). – 2000. - С. 77 – 80.
34. Starodub G., Gnyp A. Models of the Earth’s crust structure in the East Carpathian region inferred from inversion of teleseismic P waveforms // Annales Geophysicae. - 1996. - Vol. 14, № 1. - P. C68.
35. Starodub G.P., Sapuszhak Y.S., Kendzera A.V., Maksymchuk V.Yu., Gnyp A.R. Exploration of the structure peculiarities and geodynamics of the Ukrainian Carpathian system // Terra Nova. - 1997. - Vol. 9, № 1. - P. 159.

  • Kuzmenko E., Starodub G., Brych T., Anikeyev S., Bilichenko V., Bodlak P., Cheban V., Tregubenko V. Geophysical Data Complex as the Base of Imaging of the Mechanical-Geological Internal Structure of the Ukrainian Carpathians // Carpathian-Balkan Geological Assocation XVI Congress. - Vienna (Austria) . - 1998. - P. 327.

ПосиланняРедагувати