Відкрити головне меню

Тандура Катерина

Приєдналася 15 жовтня 2010

Фінансометрія — це розділ науки на стику фінанси та прикладна математика. Вивчає числовий матеріал пов’язаний з фінансами. Моделює фінансові процеси в економіці з допомогою прийомів прикладної математики. Досліджує залежності, прогнозує курс валют, інфляцію, та інші економічні характеристики. Застосовує методи: статистики, моделювання, математичного прогнозування, комп’ютерного моделювання, математичної логіки та багато інших методів. Фінансам в економічній системі держави належить провідна роль. Це обумовлено тим, що при їх функціонуванні визначаються кількісні (статистика) та якісні показники будь-якого економічного явища чи процесу. Обов’язковим атрибутом участі фінансів у економічному житті держави є гроші. Усі процеси, у яких беруть участь фінанси, повинні мати грошовий вираз. Це дае змогу формувати фонди грошових коштів для здійснення виробничої діяльності, мобілізації коштів для виконання державою своїх функцій, задоволення власних потреб громадян. Література: 1. Стеців Л.П., Копилюк О.І. "Фінанси": Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 235 с. 2. О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова. Фінанси: Навчальний посібник: Знання, 2006. — 415 с. Категорія: Фінанси.