Конформаційна ізомерія

(Перенаправлено з Конформація)

Конформаці́йна ізомері́я — форма стереоізомерії, що означає існування молекул з ідентичними структурними формулами, але різними конформаціями завдяки обертанню атомів навколо хімічних зв'язків.

Конформації циклогексану: 1 — «крісло»; 2 — «півкрісло», або «конверт»; 3, 5 — «твіст»-конформація; 4 — «ванна» або «човник»
3-D проекція для бутана
Проекція Ньюмена

ОписРедагувати

Стереоізомери в конформаціях навколо одного чи декількох простих σ‑зв'язків, відповідних мінімумам потенційної енергії, називають конформерами (поворотними ізомерами).

Для зображення миттєвого взаємного розташування атомів і груп у просторі, використовують так звані проекції Ньюмена: молекулу проектують таким чином, щоб зв'язок, навколо якого відбувається обертання, проектувався до центру кола, причому зв'язки від найближчого до спостерігача атома зображують лініями, що виходять із центра кола, а зв'язки, що сполучені з віддаленим атомом, зображують поза колом.

Цей тип представлення корисний для оцінки кута обертання (англ. torsion angle) між зв'язками.

Типи конформаційРедагувати

  • Екліптична конформація (рос. эклиптическая[полностью заслоненная] конфоpмация, англ. fully eclipsed conformation,[syn-periplanar]) — конформація, що характеризується найближчим розташуванням двох найбільших замісників при двох сусідніх атомах C чи іншого елемента. У просторовій проекції Hьюмена — кути між напрямками зв'язків ближнього і дальнього замісників є рівними 0o (найменш стійка конформація). За системою Клайна й Прелоґа — син-періпланарна (англ. syn-periplanar). Синоніми — повністю заслонена конформація, син-періпланарна конформація.
  • s-Транс-конфоpмація — конформація сполуки зі спряженими подвійними зв'язками; наприклад, для бутадієну, якщо подвійні зв'язки розташовані по різні сторони від одинарного, що знаходиться між ними.
  • s-Цис-конфоpмація — конформація сполуки зі спряженими подвійними зв'язками; наприклад, для бутадієну, якщо подвійні зв'язки розташовані по одну сторону від одинарного, що знаходиться між ними.
  • Конформація бочки — конформація (з групою симетрії D2d) восьмичленного кільця, в якому чотири атоми утворюють одну пару діаметрально протилежних зв'язків у кільці, що лежить в одній площині, а всі інші атоми кільця розташовані з однієї сторони цієї площини. Це аналогія до конформації човника в циклогексані.
  • Конфоpмація конвеpта — конформація цикла, в якому принаймні 4 атоми, що його утворюють, лежать в одній площині. Властива насиченим п'ятичленним карбо- й гетероциклічним сполукам, шестичленним гетероциклам з атомом B.
 
Конфоpмація коpони
  • Конфоpмація коpони — конформація насиченого циклу молекулярної частинки, що містить парне число(>8) атомів у кільці, в якому ці атоми лежать почергово в кожній з двох паралельних площин і є симетрично еквівалентними (D4d для циклооктану і т. д.). Вона є аналогічною до конформації човника в циклогексані. Пр., циклооктан та його гетероаналоги.
  • Конфоpмація кpісла — найстабільніша конформація молекул насичених вуглеводневих шестичленних карбо- й гетероциклічних сполук, наприклад, циклогексану, в якій кожний атом C має один зв'язок аксіальний, а один — екваторіальний, чотири атоми (2, 3, 5, 6) лежать у одній площині, а 1 та 4 — по різні сторони від неї.
  • Конформація цикла — просторове розташування (стереоконфігурація) атомів, сполучених у цикл. Різні стереоконфігурації утворюються внаслідок обертання навколо простих зв'язків у циклі: конверт і півкрісло у циклопентані; крісло, човник, твіст-форма в циклогексані та похідних тощо.
  • Конфоpмація човника — лабільна конформація насичених вуглеводневих шестичленних карбо- й гетероциклічних сполук, напр., циклогексану, в якій чотири атоми кільця лежать в одній площині, а два — по одну сторону від неї.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

ДжерелаРедагувати