Комзюк Анатолій Трохимович

Комзюк Анатолій Трохимович
Народився 15 травня 1960(1960-05-15) (60 років)
село Дольськ, Волинська область Україна
Місце проживання Харків
Діяльність юрист
Alma mater Харківський юридичний інститут
Сфера інтересів Правознавство, адміністративне право, адміністративний процес
Заклад Харківський національний університет внутрішніх справ
Вчене звання Професор
Науковий ступінь Доктор юридичних наук
Нагороди
Нагрудний знак «За наукові досягнення»

Комзюк Анатолій Трохимович (*15 травня 1960, Дольськ).

Батьки — Трохим Леонтійович і Ганна Михайлівна — сільські трударі, які виростили і виховали шістьох дітей, давши усім вищу освіту.
Після закінчення Харківського юридичного інституту А. Т. Комзюк як ленінський стипендіат і лауреат Всесоюзної студентської олімпіади з правознавства був рекомендований до навчання в аспірантурі.
Після закінчення аспірантури у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію і працював на кафедрі адміністративного права інституту. З задоволенням згадує, що до його професійного становлення доклали зусиль такі видатні вчені і педагоги, як В. М. Горшеньов, Ю. М. Грошевой, Г. А. Матусовський, Р. С. Павловський, А. О. Пінаєв, М. М. Сибільов, М. М. Страхов, В. І. Тертишніков та багато інших. З 1992 р., після створення Харківського інституту внутрішніх справ (тепер Харківський національний університет внутрішніх справ) працює в ньому на посадах доцента, професора, начальника кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.
З червня 2007 р. — проректор з наукової роботи цього університету. За посадою відповідає за організацію наукової діяльності в університеті та його структурних підрозділах — Кіровоградському і Херсонському юридичних інститутах та Сумській філії.
Особливої пошани заслуговують його кроки щодо створення власної наукової школи, у межах якої об'єднана і успішно працює значна кількість талановитих науковців, предметом досліджень яких є питання адміністративного права та адміністративної юстиції. Великі здобутки А. Т. Комзюк має і у сфері підготовки науково-педагогічних кадрів — під його науковим керівництвом захищено більше чотирьох докторські і понад тридцяті кандидатських дисертацій.
А. Т. Комзюк є автором понад 80 наукових праць, серед яких монографія «Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації» (2002), підготовлені у співавторстві в 2007 р. навчальні посібники «Адміністративна відповідальність в Україні» та «Адміністративний процес України», науково-практичні коментарі Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України тощо.
Висока оцінка наукової діяльності А. Т. Комзюка стала підставою для призначення його членом експертної ради ВАК України з юридичних наук і заступником голови спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті внутрішніх справ. З Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого А. Т. Комзюк підтримує постійні робочі зв'язки. Зокрема, співпрацює зі своїм першим науковим керівником, проректором академії з навчальної роботи, академіком АПрН України, доктором юридичних наук, професором Ю. П. Битяком та з проректором з наукової роботи, академіком АПрН України, доктором юридичних наук, професором А. П. Гетьманом.
Разом з науковцями кафедри адміністративного права здійснює рецензування наукових праць, бере участь у підготовці колективних монографій, підручників, наукових посібників тощо. Анатолій Трохимович любить читати, колекціонувати і слухати музику, особливо українські пісні. Разом з дружиною Тетяною Василівною виховує доньку Анну. Донька від першого шлюбу Євгенія після отримання вищої освіти працює методистом, син Микола у 2008 р. закінчив школу і також прагне стати студентом-юристом. За досягнення в професійній діяльності А. Т. Комзюк нагороджений Почесним знаком МВС України, відзнакою МОН України «За наукові досягнення», премією імені Ярослава Мудрого, відзнаками МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ і І ст., «За зразкове провадження досудового слідства» II ст., медаллю «За сумлінну службу» III ст., нагрудним знаком «За відзнаку в службі» ІІ і І ст., відзнаками кількох вищих навчальних закладів. Є почесним професором Запорізького національного університету. А. Т. Комзюк своїм життєвим кредо завжди вважав служіння людям. Всі сили вкладає у підготовку і виховання освічених, працьовитих, людяних учнів, за що заслужив повагу і шану колег.

Перелік основних працьРедагувати

1. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко. — К.: Прецедент, 2009. — 198 с. — (Юрид. б-ка). — ISBN 978-966-520-128-1. — укр.
2. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. Т. Комзюк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 37 с. — укр.
3. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини / А. Комзюк // Право України. — 2004. — N 4. — С. 46-49. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
4. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с. — (Юрид. б-ка). — ISBN 978-966-520-105-2. — укр.
5. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації / А. Т. Комзюк; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 355 с. — Бібліогр.: с. 304—334. — ISBN 966-610-052-5. — укр.
6. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: навч. посіб. / Ред.: А. Т. Комзюк; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Юстініан, 2008. — 142 с. — ISBN 978-966-8257-32-2. — укр.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. комент. / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, О. Б. Андреєва, І. В. Арістова, К. І. Бєляков, В. С. Венедіктов, В. А. Гуменюк, Г. В. Джагупов, М. В. Завальний. — К.: Прав. єдність, 2010. — 683 с. — ISBN 978-966-2183-82-5. — ISBN 978-966-373-598-6. — ISBN 978-611-01-0029-8. — укр.
8. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, П. В. Діхтієвський, М. І. Козюбра, А. Т. Комзюк; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д.: Ліра, 2008. — 585 c. — ISBN 978-966-383-1*49-7. — укр.
9. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду / І. Запорожець, А. Комзюк, Л. Комзюк // Право України. — 2006. — N 9. — С. 66-70. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
10. Юридична природа та зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі / А. Т. Комзюк // Право і безпека. — 2002. — N 3. — С. 52-56. — Бібліогр.: 12 назв. — укр.

ДжерелаРедагувати

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/komzyuk.html
http://www.logos.biz.ua/proj/yar/132.htm
http://www.wobi.ru/k/komzyuk-anatolij-trofimovich/
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/mai%20n/ru/search/img/common/uk/publish/article/173349[недоступне посилання з липень 2019]
http://www.univd.edu.ua/index.php?id=348&lan=ukr
http://www.univd.edu.ua/index.php?id=157&lan=ukr

КатегоріяРедагувати