Комзюк Анатолій Трохимович

Комзюк Анатолій Трохимович
Народився 15 травня 1960(1960-05-15) (62 роки)
село Дольськ, Волинська область Україна
Місце проживання Харків
Діяльність правник
Alma mater Харківський юридичний інститут
Галузь Правознавство, адміністративне право, адміністративний процес
Заклад Харківський національний університет внутрішніх справ
Вчене звання Професор
Науковий ступінь Доктор юридичних наук
Нагороди
Нагрудний знак «За наукові досягнення»

Комзюк Анатолій Трохимович (нар. 15 травня 1960, Дольськ) — юрист, доктор юридичних наук, професор. Проректор з наукової рооти Харківського національного університету внутрішніх справ. Автор понад 80 наукових праць та монографій.

ЖиттєписіРедагувати

Батьки — Трохим Леонтійович і Ганна Михайлівна — сільські трударі, які виростили і виховали шістьох дітей, давши усім вищу освіту.

ОсвітаРедагувати

Після закінчення Харківського юридичного інституту Анатолій Трохимович Комзюк як ленінський стипендіат і лауреат Всесоюзної студентської олімпіади з правознавства був рекомендований до навчання в аспірантурі.

Після закінчення аспірантури у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію і працював на кафедрі адміністративного права інституту. З задоволенням згадує, що до його професійного становлення доклали зусиль такі видатні вчені і педагоги, як В. М. Горшеньов, Ю. М. Грошевой, Г. А. Матусовський, Р. С. Павловський, А. О. Пінаєв, М. М. Сибільов, М. М. Страхов, В. І. Тертишніков та багато інших.

З 1992 р., після створення Харківського інституту внутрішніх справ (тепер Харківський національний університет внутрішніх справ) працює в ньому на посадах доцента, професора, начальника кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Трудова та наукова діяльністьРедагувати

З червня 2007 р. — проректор з наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ. За посадою відповідає за організацію наукової діяльності в університеті та його структурних підрозділах — Кіровоградському і Херсонському юридичних інститутах та Сумській філії. Особливої пошани заслуговують його кроки щодо створення власної наукової школи, у межах якої об'єднана і успішно працює значна кількість талановитих науковців, предметом досліджень яких є питання адміністративного права та адміністративної юстиції. Великі здобутки Анатолій Трохимович Комзюк має і у сфері підготовки науково-педагогічних кадрів — під його науковим керівництвом захищено більше чотирьох докторські і понад тридцяті кандидатських дисертацій.

Анатолій Трохомович Комзюк є автором понад 80 наукових праць, серед яких монографія «Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації» (2002), підготовлені у співавторстві в 2007 р. навчальні посібники «Адміністративна відповідальність в Україні» та «Адміністративний процес України», науково-практичні коментарі Кодексу України про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України тощо.

Висока оцінка наукової діяльності Анатолія Комзюка стала підставою для призначення його членом експертної ради ВАК України з юридичних наук і заступником голови спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті внутрішніх справ. З Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого Анатолій Трохимович Комзюк підтримує постійні робочі зв'язки. Зокрема, співпрацює зі своїм першим науковим керівником, проректором академії з навчальної роботи, академіком АПрН України, доктором юридичних наук, професором Ю. П. Битяком та з проректором з наукової роботи, академіком АПрН України, доктором юридичних наук, професором А. П. Гетьманом.

Разом з науковцями кафедри адміністративного права здійснює рецензування наукових праць, бере участь у підготовці колективних монографій, підручників, наукових посібників тощо.

Особисте життя та захопленняРедагувати

Анатолій Трохимович любить читати, колекціонувати і слухати музику, особливо українські пісні. Разом з дружиною Тетяною Василівною виховує доньку Анну. Донька від першого шлюбу Євгенія після отримання вищої освіти працює методистом, син Микола у 2008 р. закінчив школу і також прагне стати студентом-юристом.

Анатолій Комзюк своїм життєвим кредо завжди вважав служіння людям. Всі сили вкладає у підготовку і виховання освічених, працьовитих, людяних учнів, за що заслужив повагу і шану колег.

НагородиРедагувати

За досягнення в професійній діяльності Анатолій Трохимович Комзюк нагороджений:

Є почесним професором Запорізького національного університету.

Перелік основних працьРедагувати

1.Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко. — К.: Прецедент, 2009. — 198 с. — (Юрид. б-ка). — ISBN 978-966-520-128-1. — укр.
2.Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. Т. Комзюк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 37 с. — укр.
3.Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини / А. Комзюк // Право України. — 2004. — N 4. — С. 46-49. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
4.Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с. — (Юрид. б-ка). — ISBN 978-966-520-105-2. — укр.
5.Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації / А. Т. Комзюк; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 355 с. — Бібліогр.: с. 304—334. — ISBN 966-610-052-5. — укр.
6.Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: навч. посіб. / Ред.: А. Т. Комзюк; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Юстініан, 2008. — 142 с. — ISBN 978-966-8257-32-2. — укр.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. комент. / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, О. Б. Андреєва, І. В. Арістова, К. І. Бєляков, В. С. Венедіктов, В. А. Гуменюк, Г. В. Джагупов, М. В. Завальний. — К.: Прав. єдність, 2010. — 683 с. — ISBN 978-966-2183-82-5. — ISBN 978-966-373-598-6. — ISBN 978-611-01-0029-8. — укр.
8. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, П. В. Діхтієвський, М. І. Козюбра, А. Т. Комзюк; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д.: Ліра, 2008. — 585 c. — ISBN 978-966-383-1*49-7. — укр.
9.Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду / І. Запорожець, А. Комзюк, Л. Комзюк // Право України. — 2006. — N 9. — С. 66-70. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
10.Юридична природа та зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі / А. Т. Комзюк // Право і безпека. — 2002. — N 3. — С. 52-56. — Бібліогр.: 12 назв. — укр.

ДжерелаРедагувати

Національна бібліотека Вернадського [Архівовано 20 Грудня 2010 у Wayback Machine.]
Літопис випускників НЮАУ ім. Ярослава Мудрого [Архівовано 26 Червня 2017 у Wayback Machine.]

КатегоріяРедагувати