Коефіцієнт стисливості газу

Коефіціє́нт сти́сливості (надстисли́вості) га́зу (рос. коэффициент сжимаемости (сверхсжимаемости) газа; англ. gas compression factor; нім. Realgasfaktor m) — відношення об’ємів реального пластового і ідеального газів при однакових умовах, тобто при одних і тих же самих тиску і температурі. Коефіцієнт стисливості газу вводиться в рівняння Клапейрона-Менделєєва, характеризує ступінь відхилення реальних газів від ідеального стану і є відношенням об'єму реального газу до об'єму, який займала б така ж кількість молів ідеального газу за тих же тиску і температури.

Залежність коефіцієнтів надстисливості природних газів від тиску

ВизначенняРедагувати

Для однокомпонентного газу з молярною масою  , при тиску  , температурі  , i густині   коефіцієнт стисливості газу визначається за формулою:

 

де   — універсальна газова стала.

Походження поняттяРедагувати

Коефіцієнт стисливості газу   входить у технічне рівняння стану реального газу, яке можна записати в одній з форм:

 

або

 

де   — об'єм газу, а   — число молів цього газу.

Вважається, що тиск   як і температура   газу є вищими за тиск і температуру зрідження.

Коефіцієнт стисливості газу   характеризує відхилення поведінки реальних газів від властивостей ідеального газу. Для ідеального газу, цей коефіцієнт, дорівнює одиниці і записане вище рівняння стану перетворюється у рівняння стану ідеального газу:

 

або

 

Існування різних значень коефіцієнта стисливості реального газу проявляється, наприклад через ефект Джоуля-Томсона, що приводить до зниження температури газу при його розширенні і значному спаді тиску. Цей ефект (спостерігається при стравлюванні повітря з автомобільного колеса через ніпель) має істотне значення для технологій отримання наднизьких температур, зрідження газів тощо.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Katz D.L., et al., Handbook of Natural Gas Engineering, McGraw-Hill, New York. (1959).
  • Peaceman D.W., Fundamentals of Numerical Reservoir Simulation, Elsevier, Amsterdam - Oxford. (1977)
  • Орловський В. М., Білецький В. С., Вітрик В. Г., Сіренко В. І. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, НТУ «Харківський політехнічний інститут». — Львів, Видавництво «Новий Світ — 2000», 2020. — 311 с.

Інтернет-ресурсиРедагувати