Відкрити головне меню

Коефіціє́нт сти́сливості (надстисли́вості) га́зу (рос. коэффициент сжимаемости (сверхсжимаемости) газа; англ. gas compression factor; нім. Realgasfaktor m) — відношення об’ємів реального пластового і ідеального газів при однакових умовах, тобто при одних і тих же самих тиску і температурі. Коефіцієнт стисливості газу вводиться в рівняння Клапейрона-Менделєєва, характеризує ступінь відхилення реальних газів від ідеального стану і є відношенням об'єму реального газу до об'єму, який займала б така ж кількість молів ідеального газу за тих же тиску і температури.

Синоніми - коефіцієнт пружності газу, коефіцієнт об’ємної пружності газу, коефіцієнт пружного розширення газу, коефіцієнт надстисливості газу.

Зміст

ВизначенняРедагувати

Для однокомпонентного газу з молярною масою  , при тиску  , температурі  , i густині   коефіцієнт стисливості газу визначається за формулою:

 

де   — універсальна газова стала.

Походження поняттяРедагувати

Коефіцієнт стисливості газу   входить у технічне рівняння стану реального газу, яке можна записати в одній з форм:

 

або

 

де   — об'єм газу, а   — число молів цього газу.

Вважається, що тиск   як і температура   газу є вищими за тиск і температуру зрідження.

Коефіцієнт стисливості газу   характеризує відхилення поведінки реальних газів від властивостей ідеального газу. Для ідеального газу, цей коефіцієнт, дорівнює одиниці і записане вище рівняння стану перетворюється у рівняння стану ідеального газу:

 

або

 

Існування різних значень коефіцієнта стисливості реального газу проявляється, наприклад через ефект Джоуля-Томсона, що приводить до зниження температури газу при його розширенні і значному спаді тиску. Цей ефект (спостерігається при стравлюванні повітря з автомобільного колеса через ніпель) має істотне значення для технологій отримання наднизьких температур, зрідження газів тощо.

Дивіться такожРедагувати

ЛітератураРедагувати