Відкрити головне меню

Коефіцієнт розкриву (розкриття) (рос. коэффициент вскрыши, англ. stripping ratio, barring coefficient; нім. Abraumkennzahl f, Abraumkoeffizient m – кількість покриваючих (покривних) порід, що припадає на одиницю кількості корисної копалини при відкритому способі розробки родовища. К.р. називають ваговим, якщо покриваючі породи і корисну копалину виражають у тоннах, і об'ємним, якщо в кубометрах. На практиці частіше користуються об'ємними показниками.

Розрізнюють такі осн. види К.р.:

  • с е р е д н і й - відношення загального об'єму розкривних порід у контурах кар'єру або його дільниці до загального об'єму корисної копалини (к.к.), що добувається з кар'єру в тих же контурах;
  • к о н т у р н и й - відношення об'єму розкривних порід, що прирізаються до кар'єру при збільшенні його глибини на один шар (уступ), до об'єму к.к. в цьому шарі (уступі);
  • е к с п л у а т а ц і й н и й - відношення об'єму розкривних порід до об'єму к.к. за певний період експлуатації кар'єру або його дільниці;
  • с е р е д н ь о е к с п л у а т а ц і й н и й - той же К.р. з розрахунку всього терміну експлуатації;
  • п е р в и н н и й - відношення об'єму розкривних порід, вийнятих у період будівництва кар'єру, до загального об'єму к.к.;
  • п о г о р и з о н т н и й - відношення об'єму розкривних порід до об'єму к.к. на одному горизонті кар'єру;
  • ш а р о в и й - відношення об'єму розкривних порід у межах одного шару до об'єму к.к. в тому ж шарі;
  • п о т о ч н и й - відношення об'єму розкривних порід, фактично переміщених у відвали за певний період часу (місяць, квартал, півріччя, рік), до фактичного об'єму к.к., що видобута за цей період;
  • п л а н о в и й К.р. та
  • г р а н и ч н и й К.р. - максимально допустимий за критерієм економічної доцільності відкритої розробки родовища.

ЛітератураРедагувати