Класифікація нафт за вмістом сірки, парафіну і смол

Класифіка́ція на́фт за вмі́стом сі́рки, парафі́ну і смол (рос. классификация нефтей по содержанию серы, парафина и смол; нім. Erdölklassifikation f nach dem Schwefel-, Paraffin-, Harzgehalt m) — розподіляють нафти за кількістю сірки на три класи:

 • малосірчисті (за вмісту сірки не більше 0,5 %),
 • сірчисті (0,5-2,0 %) і
 • високо сірчисті (за вмісту сірки понад 2 %).

За вмістом смоли на підкласи:

 • малосмолисті (вміст смол нижче 18 %),
 • смолисті (від 18 до 35 %) і
 • високо смолисті (вище 35 %).

За вмістом парафіну на:

 • малопарафінисті (за вмісту парафіну менше 1,5 % по масі),
 • парафінисті (за вмісту його від 1,5 до 6,0 %) і
 • високопарафінисті (понад 6 % парафіну).

ЛітератураРедагувати

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
 • Саранчук В. І., Ільяшов М. О., Ошовський В. В., Білецький В. С. Основи хімії і фізики горючих копалин. (Підручник з грифом Мінвузу). — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. — 640 с.
 • Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: (5-ти мовний укр.-рос.-англ.-фр.-нім.): в 2 т. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. — Київ, 2004—2006. — Т. 1 : А-К: близько 4800 ст. — Київ: Міжнар. екон. фундація, 2004. — 551 с.
 • Українська нафтогазова енциклопедія / за загальною редакцією В. С. Іванишина. — Львів : Сполом, 2016. — 603 с. : іл., табл. — ISBN 9789669191403.