Класифікатор (рос. классификатор, англ. classifier, нім. Klassierer m, Sichter m, Klassifikator m) — безситовий апарат, яким мінеральні суміші поділяють на класи крупності (під впливом сили ваги, відцентрових сил) залежно від розміру, форми або густини частинок.

Класифікатор-гідроциклон
Гідрокласифікатор (згущувач)
Схема спірального класифікатора

У залежності від діючих сил розрізняють класифікатори:

  • гравітаційні,
  • пневматичні,
  • електричні,
  • відцентрові.

У залежності від комбінації діючих сил і способу розвантаження:

До гравітаційних класифікаторів відносять також багер-зумпфи, радіально та циліндро-конічні згущувачі, пірамідальні відстійники.

Найбільше розповсюдження на рудних і вуглезбагачувальних фабриках отримали мокрі механічні спіральні класифікатори для класифікації в циклах подрібнення і підготовки вихідного матеріалу до флотації. Спіральний класифікатор являє собою похиле корито, в якому вміщені один або два обертові вали з насадженими на них стрічковими спіралями, виконаними по ґвинтовій лінії (зануреними або незануреними в пульпу). Пульпа подається в нижню третину корита класифікатора, піски, що осіли за допомогою спіралей, видаляються і частково збезводнюються. Тонкі частинки, що не встигли осісти, переходять у злив. Тонина зливу залежить від наявності глинистих шламів, що збільшують в'язкість, густину і ступінь розрідження пульпи, а також швидкість обертання спіралей і нахил корита. Продуктивність класифікатора залежить головним чином від площі дзеркала пульпи, тобто визначається шириною, висотою лобової стінки і нахилом корита, і від необхідної крупності твердої фази у зливі, густини і в'язкості пульпи. Спіральні класифікатори відрізняються простою і надійною конструкцією, їх важлива перевага — підйом пісків вище точки надходження живлення, що дозволяє компонувати замкнений цикл подрібнення без додаткових транспортуючих пристроїв.

Див. також ред.

Галерея ред.

Література ред.