Каруна (палі, санскр. — «співчуття») — категорія буддійської філософії, що означає перевагу співчуття людям та іншим живим істотам.

В ТхеравадіРедагувати

В текстах Палійського канону каруна, поряд з дружелюбністю, співрадістю та незворушністю, відноситься до чотирьох досконалих, призначених для культивування намірів (перші дві вважаються допоміжними по відношенню до двох останніх - основним). У коментарі до стародавньої збірки дидактичної поезії і прози Сутта-ніпаті каруна тлумачиться як бажання позбавити інших людей від нещастя і страждання, майтрі — як бажання принести їм благополуччя і радість, і, таким чином, чітко проводиться «негативна» і «стверджувальна» акцентування двох аспектів альтруїстичної практики. Співчуття поряд з трьома названими досконалими станами свідомості неодноразово фігурує в Абгідгармічних текстах. Ця четвірка супроводжує медитативні вправи, а її складові іменуються чотирма «безмежними речами», також співвідносними з медитативною практикою. При цьому істотно різні велике співчуття (магакаруна) Будди та співчуття звичайних людей: перше реалізується тільки на четвертій стадії медитації-дг'яни та існує в тілі «великої людини», народженого на материку Джамбудвіпа.

В МахаяніРедагувати

В буддизмі махаяни каруна — перша чеснота того, хто прагне слідувати шляхом бодгісаттв, практично відповідна першій «досконалості» (параміта) - щедрості (дана). Махаяністи неодноразово цитували Дгармасангіті-сутру, по якій всі дії бодгісаттв, що здійснюються тілом, словом чи думкою, направляються співчуттям до всіх живих істот. Тут же стверджується, що бодгісаттві немає необхідності вдосконалюватися у всіх чеснотах, цілком достатньо однієї - Каруни. У махаянских текстах вона описується і «позитивно», як любов до всіх істот, і уподібнюється любові матері до дитини, але при цьому підкреслюється, що на відміну від звичайної любові-прихильності каруна не вкоренилася в діготоміях (перша з яких «своє - чуже» ) і не є его-центричною. Різниця і в тому, що звичайна любов пов'язана з незнанням і часто породжує ненависть. Безпристрасність Каруни, однак, ніяк не заважає махаяністам протиставляти її нормам моральної поведінки. Популярністю, зокрема, користувалась розповідь про прийняття на себе обітниці доброчесності подвижника Джйоті, який з почуття жалю вирішив задовольнити любовну пристрасть жінки, яка домагалася його. Зразком співчуття вважається сам Будда; в поєднанні з мудрістю (праджня) співчуття є одним з двох стовпів буддизму, і саме цими чеснотами в першу чергу наділені будди, що становлять «друге тіло» Будди (самбгогакая). Каруна включається в знамениту обітницю бодгісатви (врата), яка може бути сформульована приблизно так: «Доки є хоча б одне нещасне створіння в світі, моє щастя не може бути повним». Жалісливий аспект шляху бодгісатви підкреслюється в безлічі махаянских пам'ятників, найяскравіше, ймовірно, в Бодгічар'яватарі Шантидеві. В махаянському буддизмі популярне поняття "махакаруна" (велике співчуття), співвідносне з самою природою будд. Це "велике співчуття" демонстрували по махаянській міфології, перш за все, Шак'ямуні (історичний Будда), а також будди Вайрочана, Бгаш'яджаягуру, Амітабга, Акшобг'я. Втіленням каруни вважається також бодгісаттва Авалокітешвара. Допомагаючи людям позбуватися від похоті, ненависті та омани, він, згідно махаяністам та ваджраяністам, полегшує їм звільнення від подальших перевтілень. Популярним є його зображення у вигляді «Одинадцятиголового з великим співчуттям» (екадашамагакаруніка): так багато ликів йому необхідно для того, щоб ніде в світі не пропустити страждання і негайно прийти на допомогу стражденним (для більшого успіху в цій справі він наділений ще і очима на кожній з тисячі своїх рук). Серед понять махаяни, близьких Каруни, можна виділити пуньякшетру («поле заслуги»), або ж співчуття (як щедрість) найбільшою мірою приносить заслугу (пунья). 

Онтологічна підкладка обітниці співчуття трактується у Шантидеві та інших філософів і поетів махаяни у вигляді подання про буттєву єдність себе та інших (паратмасамата) і «взаємозамінності » себе та іншого (паратмапарівартана), так що об'єкт А може прийняти страждання об'єкта В. На справді ж, однак, ми маємо справу з парадоксом: ніхто не може бути ні в єдності з іншим, ні прийняти його страждання, оскільки буддизм, заперечуючи особистісну ідентичність людини, не дозволяє бачити реальності ні в «собі», ні в «іншому». Розуміючи це, буддисти не тільки пов'язували вчення про співчуття з вченням про «порожнечі» (шуньята), але і наполягали (як мадг'яміки) на їх тотожність. У Шікшасамуччая (Зведення настанови) Шантидеви стверджується, що енергетика людини спирається на досконалість щедрості, яка, в свою чергу, вкорінена в порожнечі і співчутті. «Я» та «інший», приємне і неприємне, гарне і погане та навіть страждання і звільнення, тобто всі складові «етики співчуття» відносяться лише до сфери відносної істини, тоді як на рівні безумовної істини цих розмежувань не існує.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати